torsdag 13.09 2018

– Uansett hvilken skole som må ofres er det veldig trasig for nærmiljøet

En nærskole- også for Thomasbakken, spør Thomasbakken grendelag.

onsdag 12.09 2018

– SAMI styrer og bestemmer

– Det er de som i praksis utformer og utøver Regjeringens samepolitikk, hevder Jarl Hellesvik i dette innlegget.

– Det er flere vektige grunner til å hilse hjertelig velkommen opprøret fra nord

– Sentraliseringen er på alle måter til stor bekymring og en sann plage, skriver Johan Lyngstad.

– Alta må gjøre et varig skolevedtak

– Til syvende og sist handler skolestrukturen om ideologi og tro på hva som er beste for elevene.

Viser forskningen at store skoler gir best kvalitet?

– Læringsmiljøet er langt viktigere enn om skolene har 600 i stedefor 300 elever, skriver Helge Chr. Pedersen.

– En torsk er en torsk

Det er mange hensyn å ta når fiskekvotene skal fordeles, og i dette innlegget hevder fisker Torbjørn Olsen at samekvota fører til flytting fra kysten til fjordene.

Det mest interessante for oss nå er hvor vi skal kjøre barna våre i framtiden

– Altas 1-4-skoler bør begge bygges ut, men blir trolig heller kuttet ved første anledning. Da bærer det ut på kjøretur med smårollingene, skriver Tom Skoglund.

– Andelen som har psykiske plager er nesten fordoblet

tirsdag 11.09 2018

Hva sier de faglige rapportene i storskolesaken?

– Verdighet for eldre og døende må være en del av folkehelsen

– Eldreminister Åse Michaelsen forstår utfordringer mange eldre sliter med, ensomhet, ernæringsproblemer og psykiske lidelser, skriver Pasientfokus.

Alta – utdanningssenter for helsefag

UiT Campus Alta er i ferd med å bli et kompetansesenter innen helsefag og tilbudene bygges ut trinnvis og raskt.

Ser at det kan bli utfordrende å drive valgkamp i nord

Storbyene står høyt på statsminister Erna Solbergs (H) ønskeliste ett år før lokalvalget.

mandag 10.09 2018

Statlig navnepolitikk i praksis

– I år skal den siste av de tre tunellene åpnes og meg bekjent har ingen av tunellene fått navn på tre språk, skriver Kristian E. Johnsen.

– Dette kan gi en skoleørken på 6 km fra Elvebakken til Bossekop

– Hvordan kan Ap gå høyt på banen mot Helse Nord og kreve faglige vurderinger vektlagt i lokaliseringen av et nytt sykehus i Vest-Finnmark når faglige vurderinger knyttet til lokalisering av skoler i egen kommune så lett oversees, skriver Komsa FAU.

– Med dette blir Alta et viktig utdanningssenter for helsefag

– Dette er et viktig gjennombrudd, skriver Altapostens politiske redaktør.

– Helse Nord holder ikke Alta for narr

Helse Nord hevder de gjør det de kan for å utvikle tilbudene i Alta-regionen

– Regjeringens bompengebløff

– Realiteten er at statens representanter i forhandlingene med lokale myndigheter har krevd bompenger, skriver fire Ap-medlemmer av Stortingets transportkomité.

– Overflytting av oppgaver fra staten til fylkene – fra tåkeprat til realitet