mandag 26.07 2021

Det går mot et splittet Finnmark

– Vi frykter at Karasjok-dommen framprovoserer et splittet Finnmark, med fragmentert forvaltning, skriver Altaposten på lederplass.

Sauebonden i Nesseby og finansmegleren fra Ullern

– Dagens system skaper avmakt, ikke bare for han men for mange som lever i det vi kaller utkantnorge. For megleren på Ullern er det annerledes., skriver Knut Sand Bakken i dette debattinnlegget.

Ekstremvær og ekstremisme

– Langt borte finnes ikke. Det kan skje også her, skriver Elisabeth Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

søndag 25.07 2021

Forakten for demokratiet

Oddmund Eriksen tar et oppgjør mot organisasjoner han mener utviser forakt for demokratiet i dette debattinnlegget.

Politikk er rare greier

Østlyngen ser vel på seg selv som motorferdselslovens general så han hadde nok noen tunge stunder etter at Frp fikk regjeringspartiene med seg, skriver Odd Walseth i dette innlegget.

lørdag 24.07 2021

Hvorfor trykker ikke staten på alarmknappen?

AP-kandidatene mener det ikke er holdbart å overlater lokale lag og foreninger til dugnar i kamp mot pukkellaksen.

Handlingslammede politikere svikter fiskeforedling på kysten

Å reise rundt å snakke med folk uten handlekraft, sikrer ikke stabil råstofftilførsel til anlegg som bearbeider fisk, skriver Geir Adelsten Iversen (Sp).

– En seier for Nordkapps befolkning – over hva?

– Jeg er i tvil om dette er en seier og oppreising for befolkningen i Nordkapp, skriver Bernt Aksel Jensen (Ap) i dette debattinnlegget.

fredag 23.07 2021

Når pampene blir avkledd

Vi må forvente at idrettens idealer følges opp, også av de som sitter i styrerommene, skriver Altapostens redaktør på lederplass.

Feil og fakta om NTP

– Regjeringa har lagt fram en NTP uten noe flertall. Det er første gang siden 2005, skriver Siv Mossleth (Sp) i dette debattinnlegget.

torsdag 22.07 2021

En takk for voksenopplæringen om NTP

– Verken innbyggerne i Eiby, i Alta eller Finnmark er dumme. De vet at fire av 1177 milliarder, under en halv prosent, i realiteten betyr nedprioritering av Finnmark, skriver politisk redaktør Jarle Mjøen.

De som opplevde disse grusomhetene trenger fortsatt all mulig hjelp og støtte

– Verdiene som ble angrepet for 10 år siden er fortsatt truet. Vi må stå opp for dem i en tid der ulikhetene både i Norge og i hele verden øker, skriver biskop Olav Øygard.

onsdag 21.07 2021

Pasientene skal settes først!

Det som er grunnfjellet i Høyres helsepolitikk, er at pasienten skal settes først. Foran systemet og foran helseforetakene. Det er pasienten som skal styre sin reise i helsevesenet og pasienten skal selv få bestemme hvor han eller hun ønsker behandling.

Dagen vi aldri glemmer

Terroren rystet folkesjela, men det betyr ikke at vi som samfunn har håndtert selve hendelsen, de enorme konsekvensene og det offentlige ordskiftet på en god nok måte de ti siste årene, skriver Rolf Edmund Lund på lederplass.

Politisk redaktør kan når som helst få skolering i hvordan det politiske arbeidet i Stortinget foregår

– Hvordan går det an å skrive noe så usaklig og virkelighetsfjernt, skriver Sverre Myrli (Ap) i et replikk på replikken til politisk redaktør Jarle Mjøen.

tirsdag 20.07 2021

Generasjonen som mistet sin ungdomstid

Vi må lytte til historiene selv om det er vondt, skriver Mariann Wollmann Magga (Ap).

Dette er Alta på sitt beste!

– Meget bra, skriver Børre Berg i dette debattinnlegget hvor han roser kommunen, veimyndighetene og ungdommen som klipper gress og ordner opp.

mandag 19.07 2021

– Ansvar og tilstedeværelse

Å ha målsettinger på papiret spiller mindre rolle hvis man ikke akter å følge opp ansvaret, skriver Altapostens redaktør på lederplass.