fredag 09.03 2018

– Et bilsaneringsanlegg vil gi trafikkøkning på 3-4 biler per dag

– En boenhet for to personer med hver sin bil vil generere mer trafikk enn et bilvrakmottak på Amtmannsnes.

torsdag 08.03 2018

– Gratulerer med dagen!

– 8. mars er viktig og relevant.

– En lege er ikke viktig

– Skal leger berike seg på å presse lønninger?

– Hvordan skape livskraftige småsamfunn?

Trond Hanssen: – Vi må ha vilje til å rette i samme retning.

– Vi har kontroll på Boreal-saken

Det verserer en hel del oppfatninger rundt eventuelle konsekvenser av Høyesteretts avvisning av Finnmark fylkeskommunes anke i Boreal-saken som for oss er viktig å besvare.

onsdag 07.03 2018

– Av vital betydning for Finnmark

Nytt krafttak for Finnmark.

– Vi er stolte av å feire kvinnedagen!

– Likestillingskampen er ikke over!

tirsdag 06.03 2018

– Den samiske stemmen har noe viktig å fortelle

– Jeg gleder meg til å lytte, skriver kulturminister Trine Skei Grande.

mandag 05.03 2018

Gambling med innflytelse?

– Et nei fra fylkestinget og sterke protester fra innbyggerne må oppfattes som en genuin bekymring for at man blir overkjørt.

– Alle gode krefter må gå sammen

– Sametinget støtter styrket fødetilbud og akuttfunksjoner i Alta.

fredag 02.03 2018

– Nå har Stortinget en historisk mulighet til å satse på fylkesveiene

– Et viktig slag er vunnet

– Frykt for fagmiljø og pasientgrunnlag i Hammerfest er og har vært den vanligste begrunnelsen for å snu ryggen til Alta-regionens pasienter, selv de som er livstruende, akutt syke.

– Sametinget lot seg kjøpe av helseminister Høie

– De verner bare gamle tufter, gammer, landområder og døde ting. Helse og levende menneskers ve og vel er de ikke særlig opptatt av.

– Troms, ha tillit til Finnmark!

torsdag 01.03 2018

– Håper Helse Nord tar våre innspill med videre

Postkortkvinnene: – Det er behov for tre likestilte fødeavdelinger.

– Må sette ned foten for maktebegjæret

EDL: – Sametinget søker å oppnå hegemoni nordenfjells

onsdag 28.02 2018

– Et filmfond er nøkkelen for å skape et robust miljø med makeløse kulisser

– Dette kan bli en spennende trend!

mandag 26.02 2018

Hjertevenner over natta

– En vellykket overgang forutsetter ydmykhet og en helhetlig tilnærming til hva denne regionen skal være, fra begge sider.