Det er skremmende det som skjer i Alta nå, befolkningen mister absolutt alle helsetilbud. Det er klart at man mister tilliten til de som styrer, når man ser hvor lite som gjøres for å kjempe for å opprettholde helsetilbudene Alta har hatt i mange år. Vi ser at arbeiderpartiet sine egne trekker seg ut av partiet, den ene etter den andre, ringer det da ikke en bjelle hos ledelsen i arbeiderpartiet?

Det er jo flere dyktige folk i Alta som ser galskapen som skjer, blant annet Jarle Mjøen, Heidi Henriksen, Leif Henriksen, Jenny Marie Rasmussen med flere. De har gang på gang skrevet og fått frem hvor ille det står til på helsefronten i Alta. Med dette viser de at de har både innsikt og kunnskap.

Når det gjelder eget sykehus til Alta, så må det kjempes for å få til et privat alternativ, siden det offentlige ikke viser respekt og tar ansvar. Her bør det være likhet for loven om en bor i sør eller nord. Hvor blir det av Velferdsstaten? Det er rett og slett en skam hvordan Alta og Kautokeinos befolkning blir behandlet!

Vi vet at næringslivet legger vekt på handlekraft, har høyt tempo og evne for å nå sine stratiske mål. I kommunen legger de vekt på at alle skal komme til ordet og at vedtatte prosedyrer skal iverksettes. Hvor er politikerne i Alta? Følger de med i det som skjer, og sitter de bare som nikkedukker? Befolkningen har gitt politikerne sin tillit og stemt på dem, men ikke noe skjer. De lover, men når valget er over er alt glemt. Hvorfor ikke se helheten, jobbe målretta, bidra til verdiskapning, bruke profesjonelle metoder, innovasjon og nytenking og etisk gjennomføring? Det mangler rett og slett handlekraft blant politikerne i Alta, men følger de ikke med på det som skjer, kan de jo heller ikke handle.

Altas befolkning må lide og straffes for at Hammerfest sykehus har store underskudd. Når blir Hammerfest voksen nok til å stå på egne ben? Hvorfor må de som blir syke i Alta lide? Det hadde vært mye bedre å frigjøre midler ved å fjerne Helseforetakene. De har vi ikke bruk for, det er bare ekstra byråkrati, og helsetjenestene er blitt mye verre etter at de ble opprettet

Regjeringen jobber med å legge ned sykehus, og sykehustjenester, som er nødvendig helsehjelp til befolkningen. De lytter ikke, bryr seg ikke, er arrogante og mangler ydmykhet.

Dette kom godt frem i avslutningstalen til Helse- og omsorgsministeren Kjerkol, da hun måtte fratre sin jobb. Hun sto der og var arrogant og skrøt over hvor krevende en slik stilling er, og hvor mye bra hun har utrettet. Hva har hun gjort, hun har fjernet tilbud som fungerte med et pennestrøk. Hun lyttet ikke og var ikke ydmyk.

Nå må Støre og Co gjøre noe snarest, for å få på plass nødvendig helsehjelp til Alta og Kautokeino. Slik det fungerer i dag er det samfunnsøkonomisk større utgifter, og uetisk for de som blir syke og må lide under dette. Hammerfest må gjerne ha eget sykehus til dem, men ikke om det er Alta som må fylle pasientplassene der. Det bør være best sykehustjenester der det bor flest mennesker, og i Finnmark er det Alta.

Pasientfokus står på, men det virker som dem jobber i kraftig motvind.

Til Støre, bruk sunn fornuft, vis respekt og empati mot befolkningen i Alta og Kautokeino. Du må gripe inn, det vil gi dere positive ringvirkninger. Det er viktig med evaluering og læring og det er ingen skam å snu.

Karin Synnøve Mella