Finnmarkssykehusets siste virksomhetsrapport – nummer tre for 2024 – viser at helseforetaket styrer videre mot en ny og kraftig økonomisk nedtur. Både resultat og resultatavvik så langt er svakere enn året før, skriver direktør Ole Hope i sin vurdering. På stø kurs mot et stadig mer skremmende økonomisk mareritt, altså.

Men en erkjennelse av at kursen er feil og at den foreskrevne medisinen for lengst er utgått på dato og bare gjør vondt verre, er tydeligvis totalt fraværende. Etter den forrige nedslående rapporten for en drøy måned siden vedgikk styreleder Nymo Helli riktignok at pilene pekte i feil retning, men hun var likevel optimistisk: «Så har vi trua på at direktøren er på rett spor, med tiltakene han setter i gang og har satt i gang», uttalte hun den gang. Vel, vel – tro kan flytte fjell, sies det. Blind tro kan dessverre også sende et foretak rett ned i en bunnløs krise…

Magnar Leinan. Foto: Arkiv

At helsetjenestene må tilpasses etter dagens bosettingsmønster i Finnmark og flyttes etter pasientene – ikke motsatt, slik det har vært lagt opp til de siste par tiårene – burde etter hvert være innlysende for de aller fleste. Gårsdagens løsninger er ikke lenger bærekraftige. Tallene taler sitt tydelige språk. Men altså ikke for dagens ledelse av Finnmarkssykehuset – der tviholder man fortsatt på gamle, utdaterte strukturer. En demografi fra 1950-tallet, som ikke lenger gjenspeiler dagens virkelighet.

Isteden forklarer direktøren de nye, katastrofale tallene med at «foretaket sett under ett ikke har tatt omstillingsutfordringene tilstrekkelig på alvor» og vurderer dette som et klart brudd på foretakets fullmaktsreglement. Underforstått at «noen» ikke har gjort jobben sin godt nok.

Et klassisk eksempel på ansvarsfraskrivelse, altså. Og løsningen er selvfølgelig den samme gamle; det handler ikke lenger om folks trygghet og rett til likeverdige helsetjenester – alt dreier seg nå om ytterligere nedskjæringer i et allerede underbudsjettert og kriserammet helseforetak.

Gjennomføringen av tiltaksplanene har hittil ikke hatt planlagt effekt, innrømmer direktøren – men avvikene vil bli fulgt opp, lover han…

Det er bare å grue seg til fortsettelsen, så fremt Helse Nord ikke griper inn og justerer kursen, og ikke som det legges opp til nå; at man fortsetter å navigere etter gamle kart som ikke lenger stemmer med terrenget. Nå har i alle fall Finnmark Legeforening sagt klart ifra: Det som har skjedd i regi av Finnmarkssykehuset fra desember 2023 og fram til nå medvirker til å destabilisere hele spesialisttjenesten i Finnmark, og vil kunne ha langsiktige konsekvenser for pasientbehandlingen i alle fylkets kommuner, advarer de. I ALLE fylkets kommuner, altså.

Dessverre er det foreløpig ingenting under dagens ledelse som tyder på en kursendring. Og i store deler av det politiske miljøet – både på fylket og i moderpartiene deres – har nok fortsatt kampen mot Alta høy prioritet. Koste hva det koste vil…

Magnar Leinan