Jeg er ingen forsvarer av arbeiderpartiets handlinger, men jeg vil forsvare ærlighet, rettferdighet og likebehandling av alle mennesker, uavhengig av etnisitet, religion, hudfarge, politisk tilhørighet osv.

Masteroppgaver blir vurdert av ei gruppe fagfolk som avgjør om oppgaven skal godkjennes eller ikke. De aller fleste er klar over kravene til kildehenvisninger, og viktigheten å beskrive sine påstander og begrunnelser med egne ord.

Fagfolkene som har ansvaret for å bedømme besvarelsene har tydeligvis problemer med en slik vurderingen, og de kravene som stilles. Det virker urimelig at Kjerkol skal fratre sin stilling på grunn av en feilvurdering som sensorene også gjorde da de først godkjente oppgaven.

En feilvurdering som ikke ga personlig gevinst, men som kan føre til tap av egen minister posisjon. En slik feilvurdering gjør man ikke med overlegg eller som følge av bevist juks. Blir hun tvunget til å gå av, er det et nytt bevis på dobbeltmoralen som praktiseres, der ordkløveri og bagateller gir alvorlige konsekvenser, mens politikerne aldri blir stilt til ansvar for politisk galskap!

Amundsen i Frp ble også korsfestet fordi han var bekymret for det samme som de fleste andre er bekymret for.

Ærlige uttalelser er man avskåret fra å gi dersom man er politiker i et politisk system der ærlighet og sannhet tilsynelatende ikke er tillatt.

Amundsens partikolleger gikk foran på veien til korsfestelsen, for å bevare sin egen stue - renhet, og partiets tilhenger prosent.

Ingen ledere i noe parti tør å stå fram og forsvare de som de leder, for da blir de selv offer for samfunnets dom, og dagens politiske ofringssystem.

Bjørn Odden