Altaposten skriver 24.04 at fire av fem Alta-politikere stemte imot fødeavdeling i Alta. Det stemmer ikke! De tre politikerne tilhørende posisjonen (Hege Christin Bjørkmann, Magne EK og Odd Erling Mikalsen) stemte for et helhetlig forslag sendt inn av flertallet i fylkesutvalget.

Derfor ville det vært undergravende å stemme for et benkeforslag på et enkeltpunkt, når det er et punkt som er ivaretatt i posisjonens eget forslag.

Posisjonen hadde i sitt forslag nytt punkt 11:

Fylkesutvalget ber Helse Nord vurdere å utrede om det er forsvarlig drift av fødetilbudene i Helse Nord. Fylkesutvalget peker på at en slik utredning må ta høyde for de tre dimensjonene av bærekraftig utvikling, økonomi, klima og miljø og sosiale forhold.

Forslaget til posisjon bygger på at vi ønsker en helhetlig utredning av fødetilbudet i Helse Nord.

Grunnen til det er at vi er opptatt av å sikre et godt fødetilbud uansett hvor i Finnmark du er bosatt. Vi vet at fødeavdelingen i Kirkenes har vært under press en rekke ganger og truet omgjort til fødestue. Vi vet at ca. 170 fødende i Alta i 2023 måtte ta den lange reiseveien til fødeavdelingen i Hammerfest, noe vi ønsker å utrede om er bærekraftig i tråd med høringen til Helse Nord.

Forskjellen på forslaget til posisjon og Rødt er at Rødts representant kun nevner Alta, mens posisjonens forslag snakker for hele Finnmark. Sist jeg sjekket var Alta kommune og de fødende i Alta-regionen en del av Finnmark og Helse Nord.

Hege Christin Bjørkmann

på vegne av Alta-politikerne

i posisjonen