Vi i INP Alta registrerer at Alta Arbeiderparti, sammen med posisjonen i kommunen, har tatt kontakt med Aleris om etablering av privat sykehus i Alta.

INP Alta ønsker å rose dette initiativet, og meddele at vi stiller oss bak dette.

INP er et parti som mener at fornuften, ikke ideologien, må være styrende i norsk politikk. Dette er fornuftig politikk som vil gagne Alta-samfunnet på lengre sikt.

Når Finnmarkssykehuset tar fra Alta og plukker vekk tilbud etter tilbud, og Alta nå står nesten uten ambulerende spesialister, så ser vi det som sunn fornuft å invitere Aleris til å etablere et privat sykehus i byen vår.

Hvis dette private sykehuset også kunne dekke noe av behovet for fødetilbud og akutthjelp, så ser vi dette som kanskje den beste løsningen som er mulig på nåværende tidspunkt.

INP i Alta støtter dette. Det er fornuftig, og vi kommer til å støtte opp om alle partiene som stiller seg bak dette forslaget.

Roar Wirkola Hanssen

Lokallagsleder (INP)

Industri- og næringspartiet