Tema

lørdag 30.06 2018

Inviterer reinbeitedistriktet til møte, på én betingelse

Vil ikke ha noen ny overraskelsesregning.

Tror de store pengene ligger i videreforedling av eksklusivt reinkjøtt

Are Smuk Figved gir seg ikke før reinkjøttet har samme status som Kobe-biff.

fredag 29.06 2018

Sendrektighet skaper trøbbel for reindrifta

mandag 11.06 2018

Ingen reaksjoner fra mattilsynet etter reindøden i Autsi

– Dyr du vet er svake, har du en plikt til å følge opp, sier tilsynsleder.

onsdag 14.02 2018

Reinplage i lysløypa hindrer tråkkemaskin

Det er et kjempegodt beite akkurat der lysløypa ligger.

fredag 22.12 2017

– Vi støtter Jovsset Ánte Saras kamp

tirsdag 28.11 2017

Aili Keskitalo vil møte samferdselsministeren om reinpåkjørsler

NRK: Ber Ketil Solvik-Olsen om igangsetting av strakstiltak.

mandag 16.10 2017

– Slakt mer, vær så snill!

Finnmark Rein selger alt de kan levere. Nå ber de om mer kjøtt.

mandag 18.09 2017

Etterforsker tyvslakt

Store mengder elgkjøtt skal være beslagslagt i politiaksjon.

mandag 04.09 2017

Sidestilles med bøndene

Reineiere får avgiftsfritak for scooter og ATV.

fredag 01.09 2017

– Reindrifta tolereres så lenge den ikke konkurrerer med andre interesser

onsdag 30.08 2017

– Hvis trenden fortsetter vil vi til slutt ikke kjenne forskjellen på ku og rein

Frykter for reinkjøttets status.

lørdag 12.08 2017

– Reindrift er en levemåte

– De skal ha forutsigbare rammevilkår og anerkjennelse.

mandag 07.08 2017

Reineiere dømt for dyremishandling, bedrageri og reintyveri

– Har over lang tid misbrukt ordningen med rovvilterstatning.

fredag 30.06 2017

– Reindriften er sentral for bevaringen av samisk kultur

– Frykter en snarlig slutt på den nomadiske reindriften, skriver Nils M. Utsi og Gunn Kathrine Stangvik.

torsdag 08.06 2017

– Hagen invaderes av rein

Reineier er varslet.

tirsdag 06.06 2017

Reineier: – Dette er et ran av min eiendom

Distriktsleder: – Forbannet tull.

fredag 19.05 2017

Fortviler over store tap

– Nok er nok, mener Norske Reindriftsamers Landsforbund.

fredag 05.05 2017

Fylkesmannen var i ferd med å sende scooterne rett gjennom reinflokken

– Dette kunne fått alvorlige konsekvenser!

Reindrifta positiv til lengre løypeåpning, får «nei» uansett

Fylkesmannen setter ned foten.

fredag 28.04 2017

Staten anker til Høyesterett

Marerittet fortsette for ung reineier.

Viste kjærligheten til kona med reinsdyr

torsdag 27.04 2017

Deler av populær løype blir stengt

29. april er det slutt på scooterkjøringa.

tirsdag 25.04 2017

Krevde 17,9 mill, får dekket gjerde

Reineierne møter null forståelse fra departementet.

mandag 24.04 2017

Frykter sultedød på låste beiter

Reindriftsstyret ber om hastetiltak.

lørdag 22.04 2017

– Jeg synes ikke 25.000 kroner er mye med tanke på opplevelsen

Steinrike turister vil til reinens rike.

torsdag 06.04 2017

Næringa kritisk til reindriftsmelding

NRL-lederen ikke fornøyd med reindriftsmeldinga.

fredag 17.03 2017

Vant mot staten i rettssak om reintall

tirsdag 28.02 2017
5

En reinspikka suksesshistorie

På rekordtid har Finnmark Rein skapt et omdømme og en merkevare i verdensklasse.

lørdag 25.02 2017

– Utøverne har krav på sikkerhet

Ordfører støtter krav om samisk for Reinpolitiet.

onsdag 22.02 2017

– De kan ikke samisk og heller ikke reindrift

Reineier grundig lei av inkompetanse i reinpolitiet.

onsdag 21.12 2016

Ny rettsrunde om mishandling av reinsdyr

Økokrim mener de skadet dyrene mens de ennå var i live.

lørdag 17.12 2016

– Innsigelsesrett er en sikkerhetsventil for demokratiet

Aili Keskitalo mener det ikke er slik at samene så ofte sier «nei».

torsdag 15.12 2016

– Riktig dyretall gir bærekraftig reindrift

Arealkonflikter kan ikke vinnes av samme part hver gang.

onsdag 23.11 2016

Reindriftsutøvere krever tiltak for 17,9 mill: – Det er et voldsomt stort krav

Statnett: – Vi starter ikke jobben før reinen er 12 kilometer unna...

mandag 21.11 2016

Reineier dømt for grovt bedrageri

Underrapporterte rein fem år på rad for å få tilskudd.

mandag 14.11 2016

Får møte statsråden

– Jeg er glad for at ministeren nå prioriterer oss.

onsdag 02.11 2016

Reineier fortviler over kaos

– Jeg kjenner at jeg blir så forbannet over at staten forer reindriftsutøvere med uføretrygd.

onsdag 07.09 2016

– Statnett følger anleggsplanen

– Klage fikk ikke oppsettende virkning.

onsdag 31.08 2016

Ny teknologi for reindriftas skyld

Casher ut og bygger linja på vinteren for å forstyrre minst mulig.

tirsdag 16.08 2016

Mener «tullekjøring» har tatt liv 400 av rein

Reineiere krever millionerstatning.

tirsdag 02.08 2016

– Jeg har alltid trodd at motorisert ferdsel på Stjernøya heller ikke var tillatt for reindrifta

Hans-Jørgen Andersen spør seg om Stjernøya er åpnet for motorisert trafikk.

torsdag 30.06 2016

Oppnevnte eget faglig reindriftsråd

Reindriftsutvalget i Kautokeino er på plass.

fredag 27.05 2016

– HMS er ikke et tema

I reindrifta tenker man ikke sikkerhet i hverdagen.