Ulv herjer i reinflokken, har funnet mer enn ti kadaver

foto