Beitekrisen er utvidet: 50-60.000 rein må tilleggsfôres

foto
Illustrasjonsfoto. Reinbeitekrisen rammer flere reinbeitedistrikt. Foto: Freddy Ludvik Larsen