Beitekrisen er utvidet: 50-60.000 rein må tilleggsfôres