For en tid tilbake trakk styremedlem Torfinn Reginiussen seg fra styret etter uttalelser fra styreleder Ulf Syversen om helsetilbudet i Alta.

Da Altaposten tirsdag begynte å sjekke om når nytt styremedlem ville bli oppnevnt, og hvem det ville bli, fikk vite at styrelederen samme dag hadde sendt ut en e-post om saken.

Først tirsdag ettermiddag klarte vi å få tilgang til e-posten.

Aviskrangel er en fordel

Her peker Syversen ut Ivan Olsen som nytt styremedlem. Han ledet hovedutvalget for helse og sosial i Alta, men trakk seg fra alle tunge politiske verv våren 2012. Olsen begrunnet sin avgang med forholdet til Altaposten, og at han spesielt i helsesaker følte at han ikke fikk fram sitt budskap. Syversen er klar på at Olsen er det beste alternativet fra Alta til å overta styreplassen, og at det er en fordel at han «krangler med Altaposten».

– At jeg trakk fram at Ivan Olsen ikke har hatt det beste forholdet til Altaposten var ikke ment som en kvalifikasjon i seg selv, men for å vise at han har vært aktiv i debatten og ikke er enig med avisen. At Ivan har stått opp mot Altaposten forteller at han har meningers mot, og ikke godtar alt, sier styreleder Ulf Syversen i en kommentar.

Gode kvalifikasjoner

E-posten avsluttes med å toppe kvalifikasjonsattesten til Ivan Olsen. Styrelederen skriver, uten noen forbehold, at Olsens krangel med Altaposten, anses som en fordel.

Selv er Olsen ukjent med at han er ønsket inn i Helse Finnmark.

– Jeg er ikke forespurt, sier Olsen til Altaposten.

Ingen nikkedukke

Han forteller at han fra sin tid som hovedutvalgsleder hvor han sto i fremste linje for å bygge bedre helsetilbud i Alta, fikk gode relasjoner mot ledelsen i Helse Finnmark.

– Dersom jeg skulle bli spurt om å gå inn som styremedlem vil jeg måtte tenke meg veldig nøye om. Det har først og fremst å gjøre med personlige, helsemessige forhold.

– Er du komfortabel med attesten du får fra Helse Finnmark?

– Nei. Jeg har i hele mitt virke hatt et best mulig helsetilbud for Altas befolkning som mål. Jeg har ikke vært noen nikkedukke og kommer heller ikke til å bli det. Skal jeg være kandidat til styret er det på grunn av de kvalifikasjoner jeg har og ikke på grunn av mitt forhold til Altaposten, klargjør Olsen.

foto

ØNSKET KANDIDAT: Ulf Syversen vil ha Ivan Olsen som nytt styremedlem. Olsen er imidlertid lite glad for attesten fra styrelederen.

– Skremmende

Varaordfører Ronny Berg i Alta er svært overrasket, og betegner eposten han har fått kjennskap til som «meget uprofesjonell».

– Dette sier mye om holdningene rundt det å gi gode helsetilbud i Alta, når det er en kvalifikasjon å være mot å skaffe seg fakta om sykehusstrukturen – samt at man er uenig med Altaposten. Dette skremmer meg, sier Berg.

– Min epost var en oppfølging og et forsøk på å gi styret informasjon, forteller Syversen.

Han understreker at styret ikke skal drive partipolitikk, og ha et overordnet regionalt perspektiv i stedet for snevre, lokalgeografiske interesser. I en slik setting mener han Ivan Olsen passer godt inn samtidig som han var en av to kandidater som ble spilt inn av Alta kommune for denne valgperioden.

Altaposten får opplyst hos Helse Nord at saken kommer opp til behandling på styremøte 30. oktober.

Omstridt etter medieutspill

Sørvær har for øvrig cirka 200 innbyggere mot Altas snart 20 000. Dette påpekte også Alf Bjørn, da han var ute og karakteriserte utspillet fra Syversen som latterliggjøring av Alta-borgernes helsekamp.

Styreleder Ulf Syvertsen misbruker sin posisjon som styreleder i Helse Finnmark til å fremme personlige meninger og holdninger, sa Reginiussen da han trakk seg.

Les mer om saken i Altapostens papirutgave onsdag.