Vi ser av tilsvaret til Irene Ojala fra 17.11 at hun mener hun ikke har kritisert helsepersonell med sin uttalelse fra artikkelen i Altaposten fra 15.11. Vi har med godvilje forsøkt å lese både originalutsagn og tilsvar og kan ikke finne noen formildende formuleringer i det hun skriver.

I originalartikkelen er hun sitert (vår utheving):  «Det er skaffet MR- og CT-røntgenmaskiner til Alta, så maskinene har vi, men vi må ha folk som kan bruke de. Når man ikke skaffer det samtidig som man ordner maskinene, så har vi ikke et fullgodt tilbud. Jeg kan kjøpe en trailer og si «se hvor flott trailer jeg har», men hva skal jeg med den om jeg ikke har sertifikatet til å kjøre den.»

Helge Hansen og Eirik Palm ga et godt svar på hva radiografene på avdelingen i Alta både har av kunnskap og hva de produserer. Irene Ojala ser ut til å blande litt begreper og roller i sitt tilsvar til denne artikkelen. Så vi skal forsøke å utbrodere litt mer.

Ojala nevner i sin oppramsing av yrkesgrupper hun ikke har kritisert blant annet radiologer. Radiolog er en spesialist innen radiologi, men har legeutdanning i bunnen. Dette er hentet fra Legeforeningens sider: «En radiolog analyserer bilder som er tatt med røntgen, CT, PET, ultralyd eller MR for å stille diagnose.»

Dagens teknologi gjør at radiologer kan få tilsendt dette bildemateriale og kan gjøre sine analyser fra andre plasser enn der undersøkelsen gjøres. Det er blant annet mange private og offentlige institusjoner som sender sine undersøkelser til Australia for å bli beskrevet. Det er altså ikke radiologen som kjører den berømte traileren.

Denne beskrivelsen er derimot hentet fra Norsk radiografforbund, som igjen henter definisjonen fra EFRS (European Federation of Radiographer Societies), vår oversetting: «Radiografer innen diagnostikk er ansvarlig for klargjøring og gjennomføring av trygge og nøyaktige bildediagnostiske undersøkelser. Inkludert post prosessering hvor det brukes et bredt spekter med sofistikert røntgenutstyr og teknikker. I mange europeiske land inkluderer dette PET, ultralyd og MR.»

Vi kan supplere med en paragraf fra Strålevernsforskriften: «Virksomheten skal sørge for at helsepersonell som betjener strålekilder som beskrevet i denne bestemmelsen, har strålevernskompetanse tilpasset bruksområdet. Virksomheten skal sørge for at helsepersonell som skal betjene

a) røntgen- og MR-apparatur; er radiograf, relevant legespesialist eller tannlegespesialist i kjeve- og ansiktsradiologi…»

Om vi skal gå tilbake til traileren; så har du ikke bare en fin trailer, du har syv flotte sjåfører med til sammen 130 år med kompetanse. De fungerer til og med som kjøreskolelærer for studenter, og er en av få som faktisk kan kjøre den.

Om det var tilsiktet eller ikke, det som kom til uttrykk i innlegget den 15.11 bidrar til å så tvil om kompetansen til radiografene ved avdelingen i Alta, og dette kan ikke få stå uimotsagt.

Radiografi er en bachelor på linje med sykepleierutdanningen, 3-åring universitetsutdannelse. Videreutdanningene varierer fra 30 til 60 studiepoeng utover dette igjen. Det er høyt kompetente folk du snakker ned. Det virker som du egentlig forsøker å ta et oppgjør med andre deler av systemet, men vi kan ikke akseptere at du drar ned kompetansen til våre medarbeidere i et forsøk på dette. En unnskyldning er i så måte på sin plass.

Radiografene ved Klinikk Alta jobber hver dag for å gi innbyggere i Alta og omegn et så bra tilbud som mulig. Det vil alltid være enkelte undersøkelser som må sendes andre plasser. Det sendes også pasienter fra Kirkenes til Hammerfest, fra Hammerfest til Kirkenes. Og det sendes pasienter til UNN fra hele Finnmark, til og med til sykehus lengre sør.

Radiografene i Finnmark gjør det de kan for at pasienter fra hele Finnmark skal få de undersøkelsene de trenger. Samarbeidet innen radiologi i Finnmark og UNN fungerer godt med kun et mål for øye, pasientens beste.

I få tilfeller kan det at pasienten må reise være kompetansebetinget, men da er det snakk om små nisje-undersøkelser med et så lavt antall pasienter at det kun kan samles kunnskap nok i et lite miljø, også dette for pasientens beste. Eller at en pasient uansett må til et annet sykehus for å få den behandlingen som kreves i etterkant av en undersøkelse, altså har ikke transporten av en pasient til et annet sykehus noe med røntgen å gjøre, men annen kompetanse i pasientforløpet.

Røntgen er mye, men det er ikke kurativt. At pasienter må sendes andre plasser gjøres fra alle avdelinger i hele Norge. Du har fått, og har fortsatt en invitasjon til å komme å se hva som faktisk gjøres ved Klinikk Alta. Vi foreslår på det sterkeste at du tar turen.

Stein-Åge Hølvold

  • Foretakstillitsvalgt Finnmarkssykehuset

  • Norsk Radiografforbund

Asbjørn Karlsen

  • Hovedtillitsvalgt Klinikk Alta

  • Norsk Radiografforbund