Irene Ojala i Pasientfokus tar i Altaposten 15. november for seg røntgentilbudet ved Klinikk Alta. I nettavisen er hun blant annet sitert på at «vi må ha folk som kan bruke de (MR og CT, egen anm.)» og videre at «jeg kan kjøpe en trailer og si «se hvor flott trailer jeg har», men hva skal jeg med den om jeg ikke har sertifikatet til å kunne kjøre den».

I tillegg til å snakke ned dyktige fagfolk og skape tvil om tilbudet ved Klinikk Alta, vitner dette om manglende innsikt i faget.

  • Radiografer er utdannet til å drive og bruke røntgenapparater. Ved Klinikk Alta er det ansatt sju radiografer med gjennomgående lang erfaring fra til dels store sykehus i inn- og utland. Fire av dem har i tillegg gjennomgått videreutdanning i enten MR eller CT.

  • Vi har et høyt faglig nivå i avdelingen, og en stabil høy produksjon. Så langt i år er det utført 10.700 røntgenundersøkelser ved Klinikk Alta.

  • I tillegg til normalt besøkstid 08.00 - 16.00 på hverdager og 10.00 - 12.00 i helger, har vi bakvakt 24/7. Røntgentilbudet ved Klinikk Alta er således tilgjengelig hele tiden, året rundt.

Helge Hansen, avdelingsleder somatikk, Klinikk Alta

Eirik Palm, kommunikasjonssjef, Finnmarkssykehuset HF