I Altaposten 17.11.2021 stiller Irene Ojala viktige spørsmål som også mange innbyggere i Alta er opptatt av.

«Når det ikke mangler røntgenpersonell – hvorfor er det da slik at folk må reise til Hammerfest for røntgen» er et av spørsmålene Irene Ojala stiller.

Hittil i år er det blitt gjennomført 11 310 røntgenundersøkelser i Alta hvorav 9134 av disse tilhører innbyggere i Alta. I Hammerfest er det blitt gjennomført 2755 undersøkelser av innbyggere fra Alta. Dette betyr at 80 % får sine undersøkelser gjennomført i Alta.

Hvilke pasienter ligger bak de 20 % (2700 undersøkelser) som har tatt et røntgenbilde ved Hammerfest sykehus

– Inneliggende pasienter fra Alta som hadde behov for røntgenbilder under innleggelsen

– De som har samordnet time (røntgen etterfulgt av spesialist)

– Enkelte bruddkontroller (dette er tidligere omtalt i Altaposten og Klinikk Alta jobber mot en lokal løsning)

– Pasienter som er mer utsatt for allergiske reaksjoner på røntgenkontrastmidler som krever spesiell oppfølging i forkant og etterkant

– Øyeblikkelig hjelp som krever videre behandling på sykehus

Våre radiografer har aktiv arbeidstid 8-16 alle hverdager og 2 timer hver lørdag og søndag. I denne aktive tiden tas det øyeblikkelig hjelp og planlagte undersøkelser.

Videre har røntgen i Alta en bakvaktsordning 24/7 der radiografene rykker ut på tilkalling fra legevakten. I samarbeid med Alta kommunale legevakt, Finnmarkssykehuset og UNN er det blitt utarbeidet klare retningslinjer for hvilke bilder som kan tas i Alta og når. Formålet med dette er at akutte pasienter skal komme fortest mulig til rett behandlingssted.

Bruddskader kan noen ganger vente

Noen ganger opplever pasienter at de kommer med bruddskader utenom åpningstidene der de må vente til dagen etter for å ta røntgenbilde. Røntgenundersøkelser av skjelett er sjeldent indisert som øyeblikkelig hjelp med mindre de skal behandles av spesialist. Da er det gjort en vurdering at dette kan vente til radiografen har aktiv arbeidstid. Alvorlige bruddskader sendes direkte til Hammerfest for operasjon uten en forsinkende røntgenundersøkelse i Alta.

Hjerneslag

1-2 pasienter kommer inn med mistanke om hjerneslag hver uke. Ved slagalarm der det er aktuelt med trombolyse skal det tas CT undersøkelse så raskt som mulig. Ved mistanke om hjerneslag rykker radiografen alltid ut.

Hva er best for pasientene?

Irene Ojala spør om tilbudet ved røntgenavdelingen i Alta er forenelig med godt og moderne pasienttilbud til det beste for pasientene.

Vi har nytt og moderne utstyr i Alta og kunnskapsrike radiografer. Kvaliteten på det arbeidet som gjøres er på et høyt faglig nivå. Videre gir vi det meste av røntgen tilbudet lokalt i Alta.  Det vil likevel være tilfeller hvor man må reise ut av Alta for å sikre riktig behandling/oppfølging på rett nivå.

Helge Hansen

Avdelingsleder

Somatisk avdeling

Klinikk Alta