Finnmarkssykehuset ved Eirik Palm og Helge Hansen: Det viktigste spørsmålet er: Hva er best for pasientene?

Etter det som oppfattes av mange som en langvarig kamp fikk Alta etter hvert et CT og MR røntgen til Alta.

Statsminister Jonas Gahr Støre minnet meg på det for noen uker siden, at det var han som hadde ordnet CT/MR til Alta da han var helseminister.

På det svarte jeg at det er fint at Alta har moderne røntgenutstyr, men når pasienter fortsatt må til Hammerfest for røntgen, da har vel ikke pasienter i Alta-regionen fått det tilbudet som var Støres intensjon?

Så er det vel også slik at ansvar for å få dette på plass er noe helseforetaket og den nye regjeringen må ta? Slik fløt samtalen der vi begge hastet til stortingssalen. For det var vel slik at tilbudet skulle gis 24/7 til pasienter fra Alta med omegn?

Det er fint at Alta har sju radiografer, med ulike videreutdanning. Allikevel ser vi at pasienter blir sendt til Hammerfest for røntgentjenester. Det skjer i ukedager, helgedager og i høytider.

Når det ikke mangler røntgenpersonell – hvorfor er det da slik at folk må reise til Hammerfest for røntgen? Det er her min metafor om traileren i hage ble brukt og som Palm og Hansen ikke forsto. Saken er den: Hvis jeg har en trailer, men ikke kan bruke den, les mangler sertifikat selv, eller ikke har økonomi til å leie sjåfør, eller det ikke finnes sjåfører å leie inn - da står trailere ubrukt. Og hvilken nytte har jeg da av traileren?

Av dette klarte altså kommunikasjonssjef Eirik Palm fra Finnmarkssykehuset HF og avdelingsleder Helge Hansen ved klinikk Alta å trekke konklusjonen at Irene Ojala snakker ned dyktige fagfolk i Alta.

Bare så det er klart. Ingen i Pasientfokus har kritisert helsepersonell, verken radiologer, sykepleiere, leger eller ansatte i prehospitale tjenester.

Det vi gjør er å stille spørsmål om helseforetaksystemet som Palm er kommunikasjonsleder for og Hansen er avdelingsleder i er forenelig med god og moderne pasient tilbudet – innen de røntgenfasiliteter vi har i Alta – til beste for pasientene.

Det vil si at vårt fokus er å finne de beste løsninger for pasientene 24/7 ikke 24/4. Og det er vel for pasienter vi har helsetjenester og sykehus i Norge?

Irene Ojala

Stortingsrepresentant

Pasientfokus