– Tror vi betyr mye for skoleresultatene

Fire Alta-skoler er med i forsøk som måler effekten av helsesøstertilbud.

Tone Dervo synes helseøsterprosjektet som det nå forskes på i Alta er veldig positivt.   Foto: Ane Bjarke

pluss

Vyene er at det skal finnes et «team» som ser hele eleven og kan gi hjelp til mer enn regning og skriving. I en mer akademisk formulert beskrivelse heter det; «økt helsesøsterressurs i systemrettet og strukturert samhandling med skole». Fire Alta-skoler skal få økt helsesøstertilbudet, de øvrige blir kontrollskoler som skal måles opp Elvebakken-, Bossekop-, Komsa- og Rafsbotn skole.