Ordføreren fikk forleden refs av Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) for å være for ettergivende i forhold til oppdrettsnæringen i kommunen. Det var også årsaken til at ALI for første gang siden 2004 stoppet samarbeidet med Alta kommune hvor det har blitt stilt attraktive fiskedøgn til kommunens disposisjon. I dagens møte i planutvalget var det rørende enighet i formannskapet om at foten skulle settes kontant ned for å hindre at oppdrettsnæringen får øke volumet i sin produksjon. I høringen på om NRS Finnmark skal få økt maksimal tillatt biomasse på lokaliteten Store Kvalfjord hengte også politikerne et ris bak speilet.

– Skulle Finnmark fylkeskommune, som har avgjørelsesmyndighet, mot formodning gi tillatelse til økt produksjon, har vi gitt klar beskjed om at Alta kommune vil ta i bruk en siste mulighet i forvaltningen av våre areal til å stoppe tillatelsen, nemlig å bruke plan- og bygningsloven til å legge ned et midlertidig bygge- og deleforbud, sier ordfører Monica Nielsen til Altaposten.

Venstres Trine Noodt og hennes partifeller hører til kommunens mest restriktive sammen de grønne partiene MDG og SV. Venstre lanserte et eget forslag til vedtak med negativt høringssvar. Om nødvendig bruk av midlertidig bygge- og deleforbud samt krav om en gjennomgang av areal avsatt til opprett. I Venstres forslag til uttalelse fokuseres det også på at framtidig vekst av oppdrettsnæringen må skje i lukkede anlegg, og at næringen allerede nå må starte på en omstilling for overgang til lukkede anlegg.

– Det var flere forslag, men når vi satte oss ned hadde vi ingen problemer med å sy de sammen til en felles høringsuttalelse. For oss i Venstre var det gledelig tverrpolitisk oppslutning om å uttrykke en krystallklar føre-vara-holdning, sier Noodt til Altaposten som roser ordfører Monica Nielsen for  en pådriver for å få enstemmighet i høringsuttalelsen.

– En meget god og konstruktiv debatt hvor vi endte opp med enstemmig vedtak.  I og med at vi ikke selv har avgjørelsemyndighet tror jeg det var veldig viktig at vedtaket ble enstemmig, klargjør ordføreren.

Posisjonspartiene enige

– Ap har gått en runde med våre samarbeidspartnere. SV og MDG er pådrivere i det politiske miljøet for en føre-var-holdning, og vi har tatt inn i samarbeidserklæringen at vi ikke vil ha noen nye lokaliteter før de kan sikres gjennom lukkede anlegg. I dette tilfellet er det snakk om en økning av biomassen, og den kan vi ikke være med på, klargjorde ordføreren i oppslaget sist uke og la til:

– I dette tilfellet ser vi en klassisk situasjon som viser at kommunene er satt på sidelinja i forhold til miljø og annen forvaltning. I tillegg til å si nei til denne konkrete søknaden krever vi at alle søknader på volumøkning skal konsekvensutredes. Vi vil i framtiden ikke behandle søknader før det er gjort en skikkelig miljøkartlegging. Våre områder er er ikke kartlagt siden 2004. Det er 13 år siden, og hvordan fylkeskommunen kan gi grønt lys uten å kjenne miljøforholdene i fjorden, klarer jeg ikke å forstå.Fylkeskommunen har konkludert med at tiltaket ikke får vesentlig betydning for miljø eller samfunn.

Takker nei til penger

I formannskapet samlet partiene seg om en fornyet miljøkartlegging av Altafjorden etter at Alta er blitt landets fjerde største oppdrettskommune.

– Det er på høy tid, og kommer ikke en dag for tidlig, medgir Venstre og Trine Noodt og får full støtte av ordføreren.

– Forvaltningen må sikre bærekraft, og da må vi ha sikker kunnskap både for å ta vare på fjordmiljøet og ikke minst trygge villaksen. Derfor vil jeg sørge for raskt å komme igang med en miljøkartlegging slik flertallet ønsker. Personlig har jeg også uttrykt at denne gang, i motsetning til undersøkelsen fra 2004, skal vi ikke be om eller ta i mot penger fra oppdrettsnæringen for å få gjennomført undersøkelsen. Den skal kun betales av Alta kommune. Det vil sikre at ingen kan så tvil om det som kommer fram i utredningen. Derfor vil vi verken be om penger fra ALI eller oppdrettsbedriftene, sier ordfører Monica Nielsen.