Alta kommune er kun høringspart når NRS Finnmark nå har søkt om økt biomasse på lokaliteten Store Kvalfjord. Onsdag skal  formannskapet avgi høring på vegne av Alta kommune, og ordfører Monica Nielsen forhåndsannonserer et klart nei til mer oppdrettslaks i Altafjorden.

– Jeg reagerer sterkt på at Alta kommune ikke har større makt i denne saken enn at vi er høringsinstans. Samtidig synes jeg det er ille at Finnmark fylkeskommune, som har sendt oss saken, gir grønt lys for å øke lokaliteten med 1800 biomasse. En doblet økning av tillatt biomasse på lokaliteten uten at det er gjort noen miljøundersøkelser, sier Nielsen til Altaposten.

– Er du sikker på at du har formannskapet med deg når du annonser et negativt høringssvar?

– Ja, Ap har gått en runde med våre samarbeidspartnere. SV og MDG er pådrivere i det politiske miljøet for en føre-var-holdning, og vi har tatt inn i samarbeidserklæringen at vi ikke vil ha noen nye lokaliteter før de kan sikres gjennom lukkede anlegg. I dette tilfellet er det snakk om en økning av biomassen, og den kan vi ikke være med på, klargjør ordføreren.

Jobber utadrettet

SIER NEI: Ap med Monica Nielsen og Ole Steinar Østlyngen står sammen med samarbeidspartiene SV, MDG og KrF om å si nei til økt biomasse på lokalitet i Kvalfjord. Foto: Jarle Mjøen

Nielsen har etter hun ble valgt som ordfører valgt å konsentrere arbeidskapasiteten om Alta kommune, og har gått inn i kun en annen organisasjon. Hun mener at organisasjonen «Nettverk kyst og fjord» er så viktig for oppdretts- og villakskommunen Alta, at det forsvarer å være med i styret her. Organisasjonen har jobbet for at kystkommunene skal få betalt for å legge til rette for oppdrett, og ha en sterkere styring med utviklingen av næringen.

– I dette tilfellet ser vi en klassisk situasjon som viser at kommunene er satt på sidelinja i forhold til miljø og annen forvaltning. I tillegg til å si nei til denne konkrete søknaden krever vi at alle søknader på volumøkning skal konsekvensutredes. Vi vil i framtiden ikke behandle søknader før det er gjort en skikkelig miljøkartlegging. Våre områder er er ikke kartlagt siden 2004. Det er 13 år siden, og hvordan fylkeskommunen kan gi grønt lys uten å kjenne miljøforholdene i fjorden, klarer jeg ikke å forstå.Fylkeskommunen har konkludert med at tiltaket ikke får vesentlig betydning for miljø eller samfunn.

Negativ innstilling

Administrasjonen har også innstilt negativt på søknaden fra NRS Finnmark. I tillegg har både ALI og naturvernforbundet påpekt i sine høringssvar vitenskaplige råd for lakseforvaltningen og krevd at de må vektlegges.

– Selv om skjellprøvene som er tatt i 2016 viser at andelen oppdrettslaks i elevene har gått ned fra 3% til 0,7% må vi ha en føre var praksis.Kompetanseklynge laks som er etablert med støtte fra Alta kommune vil gi oss nyttig kunnskap for videre forvaltning av Altafjorden og sikre hensynet til villaksen, klargjør Alta-ordføreren.