Først gikk Iversen ut med klar melding om at SV vraket Finnmarks eneste store veiprosjekt fra statsbudsjettet for 2023. Deretter svarte SVs sjefsforhandler Torgeir Knag Fylkesnes at forhandlingene nærmest ikke var i gang, og at samferdselsprioriteringer ikke hadde vært en del av agendaen. Ifølge Knag Fylkesnes var det vanskelig å vite om han skulle ta Iversens påstander om at SV nedprioriterte Kløfta alvorlig.

– Når Torgeir Knag Fylkesnes snakker om seriøsitet i forhandlingene bør han vende blikket innover. Det er selvsagt ikke tull at SV har prioritert vekk Kløfta. I sine krav sier ikke SV ett ord om Kløfta, men har tvert om prioritert en del andre prosjekt som betyr at Kløfta-prosjektet er prioritert ned og ut, sier Geir Iversen.

Han legger fram dokumentasjon på SVs prioriteringer og ber partiet være ærlig å svare for dem. Her er dokuementasjonen fra Iversen og Senterpartiet:

«Se SV sitt alternative statsbudsjett, side 66. Her ser du hva SV prioriterer. file:///C:/Users/gai/Downloads/alt-statsbudsjett-2023-interaktiv.pdf

De nevner to veiprosjekt i sitt forslag, Sørfoldtunnelene og Røldalstunnelene, men altså ikke E45 Kløfta. De prioriterer også 600 mill. kroner ekstra til kollektivprosjekt i de største byene (Oslo-området, Bergen, Trondheim, Nord-Jæren). I dette ligger blant annet Fornebubanen.»