Først og fremst takker jeg styreleder Lena Nymo Helli for kjapt svar på mitt leserinnlegg i Altaposten.

Imidlertid; når hun viser til styrevedtak 21. desember 2023, glemmer hun at det samme vedtaket inneholdt en passus saken vedr. nedleggelse av dagkirurgi i Alta skal kunne tas opp på styremøte tidlig i 2024.

Styret er også gjort oppmerksom på at det ikke er penger å spare på å legge ned aktiviteten i Alta.

Hvorfor en da får det så travelt med å legge ned tilbudet i Alta, står for meg som en gåte. Det eneste argument jeg kan se er at en gjør dette for at en kan.

Like fullt er dette første ledergjerning efter at Hope har landet i Hammerfest. Legg ned dagkirurgien i Alta. Gevinst i flg. Finnmarkssykehuset? Null og niks.

Dette synes mer som et vedtak gjort med bakgrunn i personlig(e) markeringsbehov enn i løpende behov.

Det er da også her Hopes forsøk på hemmeligholdelse av opplysninger som burde ligge til grunn for styrevedtak i beste fall fremstår som pussig. Begrunnelsen «gammel og utdatert» holder ikke. Hopes forsøk på å holde rapporten unna offentligheten er merkelig og kanskje mer et ledd i markeringsbehov enn noe annet.

Altaposten har gjengitt rapporten i sin helhet.

Jeg ser da heller ikke at Finnmarksykehuset har vurdert å gå til juridiske skritt mot Altaposten for at avisa har gjengitt rapporten.

I første styremøte med ny adm.dir. får dårlig tilbakemelding når det gjelder økonomisk styring.

Etter å ha fått strykkarakter når det gjelder økonomistyring synes det som om et samlet styre har latt seg begeistre over dette. Sett utenfra virker det som om en ny Thomas von Westen har inntatt arenaen. Menighet har han utvilsomt.

Hvordan en enn snur og vender på det så er det styret ved styreleder som er ansvarlig for alle endringer som iverksettes. Dersom en har en meget sterk adm.dir. er det desto viktigere at styreleder og styre sørger for at kommandolinjene overholdes.

Geir Larsen