Geir Larsen skriver i et leserinnlegg i Altaposten 30. januar om egen forundring knyttet til direktørens møte med Alta formannskap.

– Først av alt: Styret vedtok 21. desember i fjor budsjettet for 2024, og har gitt direktøren i oppdrag å gjennomføre dette. I dette ligger blant annet flytting av aktivitet fra Klinikk Alta til Hammerfest sykehus og omvendt. Vedtaket er stadfestet av styret i Helse Nord, som er vår eier.

– Styret legger føringer på overordnet og strategisk nivå, og bestillingen til administrerende direktør er klar.

– Det er altså slik at styrevedtaket ble gjort i fjor, og det er lovlig hjemlet. I tillegg til å gjennomføre, tilligger det blant annet også direktøren et ansvar å ha god og løpende dialog med samfunnet rundt. Det var hensikten med møtet, der ordføreren i Alta inviterte administrerende direktør til møte med formannskapet.

Avslutningsvis er jeg glad for at Finnmarkssykehuset ble invitert til møtet. Vi har prøvd å få til et slikt dialogmøte tidligere, men omstendigheter vi ikke rår over gjorde at det måtte utsettes.

Formålet med invitasjonen var å bli kjent med hverandre, høre om videreutviklingen av Klinikk Alta og styrevedtaket av 21. desember, komme med innspill, og få svar på spørsmål.

Lena Nymo Helli, styreleder

Finnmarkssykehuset HF