Det er med undring jeg leser om Hopes besøk i Alta. Her doserte han at dagkirurgi må legges ned i Alta og overføres Hammerfest sykehus da det er nødvendig for å gi leger i Hammerfest «mengdetrening» i forhold til slike operasjoner. Jaha-vel-ja.

Hopes hovedoppgave som adm. dir. må vel være å legge til rette for at styret skal kunne fatte de riktige beslutninger innen medisin eller økonomi. Dette både løpende og gjennom årsmelding.

I så måte var det vel styreleder Lena Nymo Helli som burde vært i Alta og møtt både publikum og politikere. Dette under forutsetning av at ikke styreleder har abdisert i forhold til de oppgaver som deptet. har tillagt henne.

Når styrelederen velger å «skygge banen», gis det muligheter for tolkninger, eksempelvis nesegrus beundring for Hopes innspill.

At Hope farter rundt og prediker vedtak, er en oppgave han neppe er tillagt og som han bør holde seg for god til. Hans oppgave er å gjennomføre de vedtak styret ønsker satt ut i livet og jeg forventer at styret er mer enn et «sandpåstrøingsorgan» i forhold til adm. direktørs personlige ønsker.

Det er vel ganske sikkert at når fagministeren oppnevner et styre, så mener hun/han at dette består av vettuge personer som makter å holde en endringskåt adm. direktør på matta.

Så er det opp til styreleder å fortelle Hope at han ikke har som oppgave å predike endringer som ikke er hjemlet i styrevedtak. En ting er hva adm. dir. ønsker, noe annet er hva han med bakgrunn i lovlig fattede vedtak er i stand til å gjennomføre.

Geir Larsen