Det er trist å se slike reaksjonære holdninger som Kirsti Bergstø forfekter på vegne av et radikalt parti. Forbudet mot cannabis har røtter i et rasistisk ønske fra USAs myndigheter i sin tid. Like etter at rasisme ble forbudt. Cannabis ble ansett som de mørkhudedes rusmiddel. Særlig meksikanske arbeidsinnvandrere og afroamerikanske miljøer. Det ble henvist til  jazzmiljøene og deres demoraliserende djevelske musikk. Man mente marihuana fikk hvite kvinner til å oppsøke sex med sorte menn.

Argumentasjonen til Bergstø er også fullstendig uten hold. Først angriper hun De Grønnes standpunkt om legalisering av hasj og beskylder dette for å være bagatelliserende. Det er snarere bagatelliserende å ville opprettholde en mislykket forbudspolitikk.

I tillegg kan vi snu det til et langt farligere rusmiddel, hva gjelder helseskader, livsfare, risiko og fare for andre: Alkohol. Dersom det er bagatellisering av De Grønne å jobbe for legalisering av cannabis, så er det langt mer alvorlig bagatellisering av alkohol all den tid Kirsti Bergstø ikke kjemper for rekriminalisering av alkohol.

Det er simpel retorikk når meningsmotstandere beskyldes for å være mindre forsvarlig enn de reaksjonære. Før hasj var forbudt kunne ingen forestille seg hvor utbredt det skulle bli som forbudt stoff. Nå er det særlig brukt i opposisjonelle miljøer og blant de som er i opposisjonell alder. I tillegg til en god del med psykiske lidelser.

Det er særlig ungdom og unge voksne som bruker cannabis i Norge. Hvilket også er en ren forbudskonsekvens. Det sier seg selv at cannabis, som kan gjøre brukerne slappe, ukonsentrerte, overkonsentrerte, tilbakelente og reserverte ikke er et middel som egentlig skal brukes særlig av ungdommen.

Kirsti Bergstø uttaler at argumentasjonen til De Grønne ikke holder mål når de sier at hasj bør legaliseres fordi det er så utbredt. Bergstø sier det blir litt som å si at vi skal oppheve fartsgrensene fordi  mange uansett kjører for fort.

Uttalelsen illustrerer at Bergstø bare ikke har forstått hva dette egentlig dreier seg om. Det som foreslås er derimot innføring av fartsgrenser! I dag er det nulltoleranse og det innebærer kun undertrykking av brukere med politikontroll!

Men ved legalisering kan staten innføre det mange anser som god SV politikk, nemlig ren statlig kontroll. Da får vi politisk styrte restriksjoner og kan bruke vår stolthet Vinmonopolet som modell for salg. Siden den slags regulering viser seg å begrense tilgjengelighet, og bedre enn slik høyrepartiene ønsker med alkohol: Butikksalg.

Verken den slags liberalisme eller forbud er heldig for utbredelsen , brukerne eller samfunnet for øvrig. Vi vet hva som virker og det er statlig kontroll. Om du stiller hasjrøykeren Petter til ansvar fordi hasjrøykeren Jens har fått problemer av det, så skjer det ingen ting. Om du derimot stiller ledende myndigheter til ansvar for en uheldig utvikling på rusfeltet, så kan de justere restriksjonene etter forskningsbasert kunnskap for å få en heldig utvikling.

Forbudet mot andre rusmidler enn alkohol skal havne på vår histories moralske skraphaug, med undertrykkingen av homofile, de som hadde andre religioner osv.

Arild Knutsen,leder i Foreningen for human narkotikapolitikk