I en avstemming på altaposten.no, sier 45 prosent at forslaget er bra, og at lovgivningen i dag er for streng, mens 54 prosent absolutt ikke vil åpne for en større grad av frislipp av hasj.

– Vi må innse at ruspolitikken i Norge er feilslått. Vi er i toppen når det gjelder overdosedødsfall per innbygger i Europa. Og så er det bare å se i Alta og Hammerfest på hvor utbredt dopet er. Nå må vi prøve noe nytt, sa førstekandidat for De Grønne i Finnmark, Fabrice Caline til Altaposten.

Han mener en prøveordning med omsetning i kontrollerte former, etter modellen man har i Nederland, kan være veien å gå.

– Farlig standpunkt

SVs Kirsti Bergstø er kritisk til forslaget.

– Standpunktet til De Grønne er farlig fordi det bidrar tilå bagatellisere skadevirkningene av hasj. Mange oppfatter hasj som et mildt ogufarlig stoff, men sannheten er at sammenhengen mellom psykiske lidelser oghasjrøyking er svært godt dokumentert, mener SV-politikeren.

Trenger mindre rus

Hun mener argumentasjonen heller ikke holder mål.

– I følge De Grønne må hasj legaliseres fordi det er såutbredt. Det blir litt som å si at vi skal slutte med fartsgrenser fordi mangeuansett kjører for fort. Dette er en veldig farlig tilnærming til sosialespørsmål. Vil De Grønne gå inn for statlige bordeller fordi det er vanskelig åbekjempe kjøp av seksuelle tjenester, spør Bergstø, som mener man heller bør jobbe for å begrense bruken av rus.

– Samfunnet trenger mindre rus, ikke mer. Rusbruk og psykiskhelse har en tett sammenheng, derfor vil det være et svik mot både de somsliter med rusproblemer, hjelpeapparat og kommende generasjoner å legaliserehasj. SV vil heller jobbe for å styrke ungdomstilbud og psykiatri og satser påflere helsesøstre i skolen, sier Bergstø.