I partiprogrammet før høstens valg står det at De Grønne går inn for å utrede «offentlig kontrollert produksjon om omsetning av cannabis og starte et forsøksprosjekt med strengt regulert salg av cannabis og marihuana», melder NTB.

– Vi må innse at ruspolitikken i Norge er feilslått. Vi er i toppen når det gjelder overdosedødsfall per innbygger i Europa. Og så er det bare å se i Alta og Hammerfest på hvor utbredt dopet er. Nå må vi prøve noe nytt, mener førstekandidat for De Grønne i Finnmark, Fabrice Caline.

Vil selge hasj som i Nederland

Hans parti foreslår en prøveordning med statlig salg av cannabis, med omsetning i kontrollerte former.

– Jeg ser for meg at vi kan gjør som i Nederland, og for eksempel sette en grense på at man må være over 18 år for å benytte seg av dette. Min egen erfaring fra da jeg vokste opp i Frankrike, er at det er mye friere flyt av cannabis, det er det dekriminalisert. Det betyr at man verken blir bøtelagt eller fengslet for å ha med seg en liten dose. Alle vennene mine pleide å ta seg «en blås», men ingen av dem var avhengige. Selv holdt jeg meg unna, men det har nok å gjøre med at jeg er avholdsmann, sier førstekandidaten.

Statlig heroin til misbrukerne

Caline understreker at partiet vil skille mellom hasj og andre cannabisprodukter, og sterkere stoffer. For tyngre rusmisbrukere foreslår de heroinassistert behandling, at brukerne får heroin på statens regning.

– Dette er ikke bare noe vi trekker opp av hatten. Det er gjort mange undersøkelser på dette. En undersøkelse gjort av blant andre Kofi Annan i 2011, viser at bare 10 prosent av brukerne er avhengige, og at emosjonelle problemer, problemer i barndommen, og andre faktorer, er forklaringer på rusmisbruk, ikke at brukeren er «svak». Det betyr at dette er et helseproblem. I forrige uke da jeg sto på stand i Hammerfest, forklarte en politimann meg at dagens politikk er feilslått. Det som skjer er at brukerne som får metadonbehandling, selger metadonen. Dette kjøper unge mennesker, og det blir deres inngangsport til heroin, sier De Grønne-politikeren.

– Preget av frykt

Han synes dagens ruspolitikk ikke handler om fagkunnskap og fakta.

– Ruspolitikken er preget av frykt og emosjoner, og er fullstendig mislykket. Det er også viktig at heroinmisbrukere får raskere tilbud om behandling. Jeg må understreke at det ikke er snakk om å gå fra forbud til fri flyt. Vi vil gjennomføre dette som prøveordninger. Rusproblematikken er en viktig sak, som vi håper å få debatt rundt. Dessverre er dette en betent sak, som det er knyttet mye følelser til, fastholder Fabrice Caline.

Avslutningsvis peker han på forebyggende arbeid og informasjon.

– Det er veldig viktig å ha kampanjer, som det man har hatt suksess med når det kommer til røyk og alkohol, sier Caline.