Tidligere denne uka offentliggjorde Norges idrettsforbund konklusjonen av deler av en langvarig debatt de har hatt om barneidrettsbestemmelsene i Norge. Her ble det klart at Norges fotballforbund (NFF), og dermed også tilknyttede kretser og klubber, ikke kan styre det folk foretar seg på sin fritid.

«Den grensedragningen lovutvalget er bedt om å uttale seg om, er knyttet til konkurranser og idrettsarrangementer som skjer «i fullstendig privat regi». Når det er situasjonen, mener Lovutvalget at barneidrettsbestemmelsene ikke gjelder», var ordlyden fra NIF.

Med det kom også elementer i den såkalte «Piteå-saken» til syne igjen, selv om lovutvalget i idrettsforbundet aldri har behandlet dette som en egen sak.

Alta IF ville ikke kommentere dette tidligere i uka, men er nå kommet fram til følgende:

Her er svaret fra Alta IF Fotball:

«Under årets Piteå Summer Games deltok spillere og trenere fra Alta IF i turneringen under navnet til en finsk klubb, og saken er kjent for de fleste etter gjentatte medieoppslag. Trenerne har i ettertid redegjort for deltakelsen og sin involvering i planlegging og gjennomføring.

Alta IF skal være en klubb der alle skal ha like muligheter til deltagelse på aktivitet, og vi har en tydelig plan rundt dette, både med tanke på økonomi og sportslig utvikling. Med bakgrunn i dette ønsker Alta IF å være svært tydelig på at disse handlingene ikke er forenelige med klubbens verdier og de forventninger vi har til personer med tillitsverv. Dette var også hovedårsaken til at fotballstyret besluttet å gi de involverte trenerne en skriftlig advarsel, hvor vi tilkjennega et krav om å forplikte seg til klubbens og idrettens verdigrunnlag.

Videre er samarbeidet med Norges Fotballforbund og NFF Finnmark (fotballkretsen) en sentral del av vårt daglige virke. Det forventes ikke at våre tillitsvalgte skal være enige med alle fotballens organisasjonsledd i enhver sak, men vi ønsker at innspill og diskusjon kommer gjennom de riktige kanalene. Fotballen er, som det meste annet i samfunnet, en demokratisk organisert aktivitet, og ønskede endringer kan og bør tas opp via kretstinget og/eller fotballtinget.

Vår opplevelse var at Einvik Heitmanns uttalelser i media bidro til å sette klubben i et dårlig lys, og klubben ønsket derfor at han beklaget dette overfor fotballkretsen og daglig leder.

Alta IF opplever at Vegar Einvik Heitmann ved flere anledninger ikke har ønsket å følge klubbens retningslinjer, herunder bl.a. sportsplanen og turneringskalenderen.

Med bakgrunn i dette anser vi det som uaktuelt å la Einvik Heitmann fortsette sitt engasjement i klubben, uavhengig av om hendelsene er i strid med formelle lover eller ikke kan sanksjoneres av NFF.»

Alta IF Fotball

Leder Jøran Arnesen