Lovutvalget i NIF: – Kan ikke styre det folk foretar seg på fritida