Sametinget har tilsammen innvilget 818 000 kroner i støtte til kjøp av fiskefartøy og utstyr til tre fiskere i Finnmark, skriver Sametinget i en pressemelding.

– Det er en positiv utvikling at mange vil satse på fiske, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.

– Sametinget gir både nyetablerere og andre mulighet til å satse på fiske gjennom å bidra med finansiering av fiskebåter. Vi er med på å skape arbeidsplasser langs kysten, og det er viktig både for næringen og for lys i husan i kystsamfunnene, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

Støtte til fisker i Karasjok

Bedriften Ole Martin Nygård i Karasjok har fått innvilget 300 000 kroner i støtte for å investere i fiskefartøy og utstyr. Nygård skal drive sjarkfiske i Vest-Finnmark på torsk, kongekrabbe, kveite og sei. Målet er å skape en varig arbeidsplass, og på sikt gi arbeid for to personer.

Støtte til fisker i Porsanger

Northlight Fishing AS i Porsanger har fått 268 000 kroner i støtte til å kjøpe fartøyet Toma samt utstyr. Bedriften er lokalisert i Lakselv og skal drive med kystfiske av kongekrabbe og hvitfisk. De har erfaring innen fiskeri, og har også skaffet seg en mentor innen næringa.

Støtte til fisker i Gamvik

Gudmundur Jon Hafsteinsson med firmaet Hafsteinsson i Gamvik kommune har fått 250 000 kroner i støtte til kjøp av fiskefartøy. Hafsteinsson er lokalisert i Mehamn, og skal drive med kystfiske etter torsk, sei, hyse, kongekrabbe og andre fiskeslag. Hafsteinsson sier i sin søknad at de skal levere fisken til anlegg i egen kommune, og at nærhet til gode fiskefelt gjør at de kan levere fisk av god kvalitet.

  • Tilskuddene på til sammen 818 000 kroner gis fra tilskuddsordningen Tilskudd til primærnæringer – Marine næringer.