Knut Hjalmar kan se mot lønnsom fremtid med egen sjark

foto