Styreleder i Finnmark fylkeslag i Norges Blindeforbund, Stein-Wiggo Olsen, skriver at lokallaget vil melde inn Finnmark fylkeskommune for brudd på likestillings og diskrimineringsloven.

Se svaret fra fylkeskommunen nederst i saken.

– I vårt brev ba vi ettertrykkelig om at tjenesten må komme på plass, og vi satte frist 01.01.2017. I svarbrev fra fylkeskommunen ved utvalgsleder Geir Ove Bakken, får vi forsikringer om at dette skal følges opp umiddelbart, skriver Olsen.

Lite har skjedd

Olsen forteller at styremedlemmer fra Finnmark fylkeslag har i 2017 brukt uke fire og fem til egne undersøkelser. Da ble det gjort sjekk ved Sørøysundexpressen, Vargsundexpressen, buss Lakselv - Alta og lokalbussen i alta. Med nedslående resultater.

– Ingen av disse reisene tilfredsstilte kravet om inn- og utvendig annonsering på lyd av anløpssteder eller holdeplasser. På hurtigbåtene ble heller ikke rutiner for evakuering gitt over høyttaler, men ble vist på stille skjerm. Vi påpeker at plikten for universell utforming trådte i kraft allerede i 2009, skriver styrelederen.

Blindeforbundet gav fylkeskommunen frist til 01.01.2017 til å ordne med annonsering, men siden fristen de satte er overskredet, melder forbundet saken inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– Etter flere henvendelser og dialog med Finnmark fylkeskommune og transportselskapet Boreal, der resultater uteblir, finner Blindeforbundet det nødvendig å ta i bruk de virkemidler vi kan, skriver Olsen.

– Tar dette veldig alvorlig

Hovedutvalgsleder for kultur og samferdsel, Geir Ove Bakken, sier til Altaposten at han nylig mottok brevet og har ikke rukket å se på innholdet. Han understreker allikevel at fylkeskommunen tar universell utforming og de oppgavene de har med transport seriøst.

– Jeg tar dette veldig alvorlig og skal prøve å sette meg inn i detaljene. Dette er en sak som har gått over en periode og det er ingen tvil om at vi har problemer med å få enkelte ting på plass når det gjelder universell utforming.

–Vi har en operatør som skal ta seg for seg universell utforming i forhold til universelle krav. Men som sagt må jeg sette meg inn i dette med administrasjonen over helga, sier Bakken.

foto
Geir Ove Bakken. Foto: Jarle Mjøen / arkiv