Geir Ove Bakken har det daglige politiske ansvaret i samferdselssaker i Finnmark. Heltidspolitikeren i fylkeskommunen er oppgitt over at sentrale myndigheter ikke lytter til fylkestinget og de som kjenner utfordringene i Finnmark best.

Lokalpolitikere fra Nordkapp var tidlig ute og krevde at de regionale rutene skulle inn mot Alta og navet her. Begrunnelsen var at «flaskehalsen» mellom Hammerfest og Tromsø med nav for FOT-rutene i Hammerfest ga fulle fly og rådyre billetter. I høst har også Gamvik-ordfører Trond Einar Olaussen (Ap) gått ut i Altaposten med samme budskap. Han dokumenterte at navet i Hammerfest i stedet for Alta ga en fordyring av billettene med over fire tusen kroner for en tur-returbillett til Oslo.

– Dette viser veldig godt, at skal Finnmark bli hørt må vi få overført ansvaret for de regionale flyrutene. Da vil vi kunne imøtekomme ønskene fra kysten om billigere billetter, bedre tilgjengelighet til direkteruter og et system det er bred enighet om i fylkestinget i Finnmark. Hvorfor ikke stortingsrepresentantene fra Finnmark har engasjert seg for å få samferdselsdepartementet til å følge fylkestingets vedtak, har jeg ingen god forklaring på.

Flyselskapene har allerede kuttet storflyruter Alta-Oslo med begrunnelse i passasjerbelegg.

– Selskapene har brukt innføringen av flyseteavgift som forklaring på rutekuttet og de bekrefter at gjenstående ruter vurderes kontinuerlig i forhold til passasjerbelegg. I departementet har en ikke planer om å bruke nav-tenkning og FOT-rutene eller annet for å stimulere direkteflytilbudene, sier Bakken.

– I luftfarten er det i utgangspunktet fri etablering og fri prissetting av flyruter i Norge. I denne sammenheng er det viktig at konkurransen fungerer. Regjeringen fører derfor en konkurranseorientert luftfartspolitikk basert på forståelsen av at flytrafikken er en sentral del av det norske transportnettet, sier politisk rådgiver Toril Charlotte Ulleberg Reynolds (Frp).