Det er sommer når vi møter Hans Ole Eira, «opprørsgeneralen» mot Statnetts byggeplaner for kraftlinja fra Balsfjord til Skaidi. Det har vært rettsmøter og det har vært meklinger, men lite av dette biter på den profilerte reineieren som er leder for Lakkonjarga reinbeitedistrikt, nummer 26.

Berører kalvingsområde

Hans Ole Eira er kjent for å være frittalende og han legger ikke så ofte band på seg når han gir kommentarer. Spørsmålet om bygging av ei kraftlinje som berører en rekke reinbeitedistrikter har opptatt han siden han ble kjent med planene. Og han inrømmer at han aktivt har jobbet for å få stanset inngrepene.

Selv om retten hele tiden har gitt Statnett medhold i de ulike rundene rundt utbyggingssaken, så fortsetter Hans Ole på vegne av de reineierne som har valgt han til formann. Han har hele tiden vært klar på at Statnett ikke oppfyller konsesjonsvilkårene og heller ikke har villet komme distriktet i møte med såkalte avbøtende tiltak. Derfor har han tatt opp kampen og hevdet distriktets rett.

– Det er vår næring det er snakk om, det er vårt liv, våre familiers eksistensgrunnlag, det er derfor jeg tar saken videre fra rettsinstans til rettsinstans. Så kan ikke mine etterkommere si at jeg ikke gjorde noe for å fremskaffe en best mulig løsning, fortalte Hans Ole i sommer.

– Vi ba om konsultasjoner om MTA-planene fordi det står at man skal finne fram til avbøtende tiltak og hvis så ikke skjer, så skal  konsesjonsmyndighetene fastsette tiltakene.

– Hvis ingen tar opp kampen så fortsetter uretten og hvis rettspraksis er slik så mener vi at i hvert fall konsesjonsvilkårene må følges, det er det minste vi forlanger, sa Eira. Som mente denne saken kan bli en prinsippsak som fastslår hvordan spillereglene skal være.

– Det er uenighet om forhåndstiltredelsen, når Statnett har fått tillatelse så mener vi de må bygge linja, men vi aksepterer ikke å godta forhåndstiltredelse, vi forventer at konsesjonsvilkårene følges og at man ikke tar snarveier. Det må man kunne forvente av en så stor aktør som Statnett, sa han. Og la til at hans distrikt ikke har noen stor administrasjon.

– Jeg gjør bare det jeg er satt til av mine medlemmer som har valgt meg, sa Eira.

Jeg har ingen rettigheter til å gi bort noe på vegne av mitt folk, for vi skal konsulteres, noe som ikke har skjedd, sier Hans Ole Eira.

Denne saken var først publisert i eAvis-bilaget Kampen om verdier.