– Jeg står opp for mitt folk uansett

foto
TOK OPP KAMPEN: Hans Ole Eira som sitter i kommunestyret i Kautokeino for Flyttsamelista i Kautokeino har tatt opp kampen mot Statnett sin bygging av den nye 420-kilovolts kraftlinja som går tvers gjennom kalvingsområdet for hans distrikt sin reinflokk. Foto: Magne Kveseth