Det var 128 som søkte på sykepleierstudiet i Alta, en nedgang på én søker fra forrige opptak for et år siden. Hele 180 har søkt seg til det samlingsbaserte vernepleierstudiet i Alta. Det er fem år siden forrige opptak her.

– Vi er veldig godt fornøyd – med søkertallene, men også for at det er interesse for å bli sykepleier. Vi har ikke den droppen i søkertall som mange andre opplever, sier Haug, som tror det også har noe å gjøre med renommeet studiet og yrket har i Alta.

– Utdanninga er bra

Hun mener søkertallene viser at ordningen fungerer. Studiet ved UiT Norges arktiske universitet på Campus Alta har samarbeid med både Alta kommune og med Finnmarkssykehusets Klinikk Alta.

– Det betyr at det veldig gode samarbeidet vi har med Alta kommune, men også med Klinikk Alta, er kjent. Det er kjent at man får interessante og spennende jobber. Utdanninga er bra, sier hun videre.

– Og for vernepleien er det helt fantastiske tall, sier hun begeistret.

Haug viser til at vernepleier er en profesjon som er veldig etterspurt, og stor mangel på. Studiet, som er underlagt vernepleierstudiet ved UiT i Harstad, skal gå i Alta hvert fjerde år. Nå er det fem år siden siste oppstart på grunn av en omlegging. Hun er glad søkningen er så stor.

– Vi har gode lokaler, og teknologiske, fine undervisningsrom. Det gjør at vi kan undervise på flere lokasjoner samtidig. Dette blir spennende, synes hun.

Samlingsbasert eller fulltid

Haug mener tallene viser at det også er attraktivt med samlingsbasert utdanning, selv om det tar ett år lenger tid.

– Vi ser at det er stadig mer attraktivt å ta utdanninga samlingsbasert, fordi man har mulighet til å ha inntekt mens man studerer. Søkertallene vi har nå er en bekreftelse på at det fungerer, sier hun.

En utfordring har vært at man taper arbeidsinntekt mens man er i praksis.

– Her kommer stipendet fra Alta kommune godt med, slår hun fast.

– Vet dere nå hvor mange kvalifiserte søkere det er?

– Det vet vi ikke, men vi vet at vi har så mange søkere at vi vil fylle opp plassene, sier viserektoren.

  • Den desentraliserte sykepleierutdanninga i Alta starta sist opp i januar 2023, og vil også starte i 2024 og 2025. I 2026 er det planlagt en pause, men oppstart i Kirkenes. Man har prøvd å starte opp på Campus Nord-Troms også, på Storslett, men her var det ikke nok søkere.