Søkertallene er klare: 128 vil bli sykepleier, mens 180 vil bli vernepleier ved UiT Alta