Dersom de ansattes representanter inngår i regnestykket, bikker riktignok styrets flertall i favør av Finnmark. Holdes de utenfor, er helseforetakets forlengede arm i Finnmark alt annet enn lokalt.

Se hvordan styrelederen i Helse Nord svarer på dette her.

Tyngdepunkt uten tyngde

Samtidig viser det seg at Alta ikke lenger er representert i styret. Høyre-politiker og tidligere hovedutvalgsleder for helse og sosial i Alta kommune, Ivan Olsen, er fortsatt styremedlem, men har flyttet fra Finnmark. Både fylkeskommunen og Alta kommune ønsket utskiftning ved forrige korvei, men anmodningen ble ikke etterkommet av Helse Nord, som reoppnevnte Ivan Olsen som var sentral i realiseringen av Alta nærsykehus.

– Vi ønsket for vår del en tydelig stemme som kunne tale Alta-innbyggernes sak i styret, og mente at andre kunne oppfylle den rollen bedre, sier leder Svein Berg i Alta Frp.

– Ut fra Altas posisjon i Finnmark burde vi ha en sterk posisjon i styret, tilføyer han. Han bekrefter at de borgerlige samarbeidspartiene var enige om behov for utskiftning for å få en klarere Alta-profil.

Uenige om sykehus

Fram til sommeren 2013 var det Torfinn Reginiussen som var Altas stemme inn i styret for FS. Ap-politikeren valgte å trekke seg på grunn av holdningene i styret til Altas helsetilbud, blant annet holdninger som ble frontet av partikamerat og styreleder Ulf Syversen fra Honningsvåg. Ap ønsket Geir Ove Bakken til å overta for Reginiussen, men Helse Nord fulgte oppfordringen fra styret i Finnmarkssykehuset om å hente inn Ivan Olsen. Styrleder Ulf Syversen sendte i forkant av behandlingen ut følgende epost til samtlige styremedlemmer i FS:

«Jeg har forstått at Ivan Olsen er den som vil bli valgt som Torfinns erstatter. Det er etter min mening det aller beste alternativet fra Alta. Jeg kjenner Ivan som en ryddig person. Ivan har nektet å henge seg på sykehuskravet og han har ikke lenger en topp-posisjon i «Helse-Alta». At han er i krangel med Altaposten, anser jeg som en fordel.»

Daværende varaordfører Ronny Berg (Frp) reagerte skarpt på eposten. Til Altaposten sa han i oktober 2013 følgende:

– Dette sier mye om holdningene rundt det å gi gode helsetilbud i Alta, når det er en kvalifikasjon å være mot å skaffe seg fakta om sykehusstrukturen – samt at man er uenig med Altaposten. Dette skremmer meg.

Vil ikke kommentere

Ivan Olsen har på forespørsel fra Altaposten sagt at han ikke ønsker å kommentere styresammensetningen i Finnmarkssykehuset. Han sier imidlertid dette om egen innsats i styret:

– Jeg forsøker hver dag å gjøre en så god jobb som mulig i styret for Alta og for hele Finnmark. Ut over det  har jeg ingen kommentar til min rolle, eller vurdering av min innsats i styret, skriver Olsen i en epost.

Bekymret

Påtroppende fylkesordfører fra høsten, nåværende fylkesvaraordfører Ragnhild Vassvik (Ap), sier at hun ikke har vært klar over den skjeve geografiske sammensetningen av styret i Finnmarkssykehuset. Heller ikke at befolkningstyngdepunktet i Finnmark er uten en stemme i styret.

– Helsetilbudet er svært viktig for hele Finnmark, og det er veldig overraskende at Alta-regionen ikke er bedre representert. Styret i Finnmarkssykehuset er viktig for utvikling av helsetilbudet, og det er fint at det nå kommer et offentlig fokus på sammensetningen. Det som bekymrer meg aller mest er dersom et flertall av de eieroppnevnte representantene ikke er hjemmehørende i Finnmark. Det svekker opplagt legitimiteten og er for meg uforståelig, sier Vassvik, som mener at det bør komme endringer ved neste oppnevning.

– Helse Nord bestemmer

I dag er det Harald Larssen, tidligere sentral Ap-politiker som blant annet var ordfører i Lebesby kommune, som har overtatt styreledervervet i Finnmarkssykehuset etter Ulf Syversen. Overfor Altaposten gjør Larsen det klart at det er flere år siden har var medlem i et politisk parti, og at han ikke ønsker å bli partipolitisk knyttet til posisjonen som styreleder.

På direkte spørsmål om hvordan han vurderer legitimiteten til styret i Finnmarkssykehuset når flertallet av de oppnevnte representantene ikke er hjemmehørende i Finnmark, viser Larssen til at det er Helse Nord som må svare for sammensetningen, fordi det er foretaket som oppnevner og setter sammen styret. Styrelederen ønsker heller ikke å kommentere det faktum at ingen av styremedlemmene er bosatt i Alta-regionen.

– Når det gjelder sammensetningen av styret, så må spørsmål rettes til de som oppnevner styret, og det er som sagt Helse Nord, understreker Harald Larssen.

Styret i Finnmarkssykehuset

Styret i FS har totalt 10 medlemmer hvorav Helse Nord som eier oppnever syv medlemmer. Disse fordeler seg slik på bosted:

  • Harald Larssen, styreleder, Lebesby

  • Kristin Rajala, nestleder, Tana

  • Gudrun Rollefsen, Hammerfest

  • Trond Haukanes, Sør-Varanger og Brussel

  • Ivan Olsen, Alta (har nå flyttet til Hamarøy)

  • Ann Ragnhild Broderstad, Harstad (samisk)

  • Jan Petter Monsen, Helse Nord RHF Bodø

Hammerfest sterk

Ser en isolert på de eieroppnevnte medlemmene har ikke finnmarksbosatte flertall. Ser vi på den på den interne kjøttvekta er Hammerfest sentral med sine fire representanter. Alle tre ansattes representanter er hjemmehørende i Hammerfest. Alta er som befolkningssenter i fylket ikke representert i styret per dato. De ansatte i Finnmarksykehuset i Hammerfest er representert, men ikke de ansatte i Alta.