Alta «på gangen» når helseavgjørelser tas

foto
UTEN STEMME: Alta mangler representasjon i styret til Finnmarkssykehuset, som her er under arbeid. Fylkesvaraordfører Ragnhild Vassvik synes sammensetningen er merkelig. Foto: Finnmarkssykehuset