Styreleder Marianne Telle i Helse Nord RHF, som har ansvaret for at Finnmarkssykehuset (FS) har en god geografisk spredning i styret når det gjelder eieroppnevnte representanter, har samme konklusjon for spredningen av de ansattes representasjon.

– Mitt inntrykk er at det har vært geografisk spredning på representasjonen fra de ansatte også, skriver Telle i en epost til Altaposten, hvor hun forklarer hvorfor Alta ikke har noen representant i Finnmarkssykehusets styre.

Følger instruks

I den samme eposten forklarer styrelederen at oppnevningen av styret skal tilfredsstille mange krav. Styret er et kollegialt organ som i fellesskap har ansvar for driften av helseforetaket, og det enkelte styremedlem skal ikke representere bestemte interesser eller grupper. Dette er slått fast i styreinstruksen som foretaket forholder seg til.

Ved oppnevning av de eiervalgte styremedlemmene kombineres flere ulike hensyn:

  • kontinuitet og fornyelse

  • geografisk spredning

  • utdannings- og erfaringsbakgrunn kjønn

  • representasjon med et samisk perspektiv, jf. ansvar fra urbefolkningskonvensjonen mv.

Kabal

Telle forteller at når styrene skal oppnevnes ber Helse Nord om forslag til representanter fra kommunene.

– Det er navn vi tar med oss inn i de kabaler som styret i Helse Nord RHF skal få til å gå opp når styrene skal settes sammen, uten at det betyr at vi skifter ut en person fordi kommunen kommer med et annet forslag. Det gjøres en helhetsvurdering av styrets sammensetning. Det er viktig at styremedlemmene hver for seg og samlet har bred innsikt i Finnmarkssykehusets geografiske  ansvarsområde, i tillegg til særlige forhold når det gjelder det samiske. Det har styret i Finnmarkssykehuset slik det er sammensatt nå, klargjør styrelederen og legger til:

– Det er styrets samlede ansvar å løfte fram relevante problemstillinger, også geografiske. Enkeltpersoner skal ikke være talsperson fra det geografiske området de kommer fra eller særinteresser, slik referert fra styreinstruksen ovenfor. At styremedlemmer flytter i styreperioden kan skje. Det er forhold vi tar med oss når sammensetningen av styrene vurderes i neste omgang.

Overprøvde innspill