Reineier Jovsset Ánte Sara (25) har vunnet over Staten i to rettsinstanser. Tingrett og lagmannsrett har slått fast at han har rett til på drive med rein og ha mer enn 75 dyr.

I lagmannsrettsdommen het det at Staten kenker Saras rett til å drive med rein, men nå vil Staten ta saken til Høyesterett, melder NRK Sapmi. Saras advokat Trons P. Biti bekrefter ioverfor NRK at staten har bestemt seg for å anke.

Regjeringsadvokaten argmenterte med at Sara hadde sabotert statens vedtak for å posisjonere seg og bygge opp flokken og dermed ødela han i følge staten for andre reindriftsutøvere. Lagmannsretten mente det ikke ville være økonomisk mulig å drive med overskudd, dersom han skulle følge det statlige pålegget fra Landbruks- og matdepartementet om å redusere flokken sin til 75 dyr.

Akkurat i disse dager er Jovsset Ánte Saras rein med underflyttingen av flokken som NRK filmer minutt for minutt.