Nystad Storslett er sametingsrepresentant fra Kautokeino. Nå ber hun i en pressemelding sametingsrådet om å løfte behovet for å få etablert flyplass i Kautokeino i møte med regjeringen.

– Å få etablert en flyplass til Kautokeino har stått på den politiske dagsordenen i kommunen i over femti år. Nå ser vi muligheten til å få løftet dette i arbeidet med Nasjonal Transportplan, sier sametingsrepresentant for NSR Maren Benedicte Nystad Storslett, som selv er fra Guovdageaidnu.

Nasjonal transportplan (NTP) 2025 - 2036

Våren 2024 legger regjeringen fram Nasjonal transportplan (NTP) 2025–2036. Nasjonal Transportplan (NTP) er en viktig retningsgivende plan som legger grunnlaget for landets transportinfrastruktur, og den nye planen for perioden 2025–2036 vil bli presentert våren 2024. Den inneholder mål og strategier for utviklingen av transportsektoren i årene som kommer.

– Flyplass til Kautokeino ble ikke prioritert i forrige regjerings transportplan, selv om det var foreslått. Så vi har store forventninger til den kommende Transportplanen, sier Nystad Storslett, og fortsetter:

– Kautokeino er blant de stedene i Norge med lengst vei til sykehus. Veien mellom Kautokeino og Hammerfest er ofte stengt på grunn av værforhold og ras, spesielt i Kløfta og på Sennalandet. Noe som gjør forbindelse til sykehuset svært sårbar. Etablering av ambulansefly og passasjerflyruter fra Kautokeino med forbindelser til for eksempel Tromsø ville redusert avstanden betydelig, sier hun, og viser til allerede etablerte flyruter i Finnmark som kan gå via Kautokeino, så man dermed slipper å etablere flere ruter.

En grusdekket flystripe

Det finnes allerede en 1.100 meter lang grusdekkende flystripe i Kautokeino. Den ble etablert under andre verdenskrig og ble gjenoppbygget av Luftforsvaret i 1958. Det er for tiden ingen ordinær flytrafikk på stedet.

– Dessuten er klimaet i Kautokeino generelt mer stabilt sammenlignet med kystområdene, noe som ville tillate flyplassen i Kautokeino å holde åpent i mange tilfeller når andre flyplasser i fylket er stengt på grunn av dårlige værforhold, mener hun.

  • Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har initiert politiske innspillsmøter i forbindelse med utarbeidelsen av Nasjonal Transportplan (NTP) 2025-2036.

  • NSRs Sametingsgruppe har bedt Sametingsrådet om å ta opp behovet for en flyplass i Kautokeino som en sentral prioritet i dette arbeidet, avslutter Nystad Storslett.