Torsdag ettermiddag var det fest på universitetet. Da dukket Sandra Borch (Sp), forsknings- og høyere utdanningsminister, opp med en gladnyhet.

Regjeringen setter av 37 millioner kroner for å styrke samisk språk og kultur. UiT får 7,5 millioner av disse midlene, en satsing som ble lansert av Tonje Brenna under besøket i Alta onsdag.

– Svekkelsen av samiske språk krever omfattende tiltak både på kort og lang sikt. I dag ser vi en god start på det store språkløftet som både UiT og Sannhets- og forsoningskommisjonen har tatt til orde for, sier UiT-rektor Dag Rune Olsen i en pressemelding.

Nå har universitetet fått:

  • 1,5 millioner kroner til å opprette et nytt senter: Senter for samisk leksikografi

  • 1,5 millioner kroner til nasjonale språk- og lærerutdanninger i nordsamisk

  • 4,4 millioner kroner til språkteknologimiljøet Divvun

– UiT er et viktig universitet for å styrke samisk språk og kultur. Det er viktige oppdrag UiT får med disse pengene, til tiltak for prosjekt som er en direkte oppfølging av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, sier Sandra Borch til iTromsø.

Skal bruke språket overalt

Det nye senteret som skal etableres skal bestå av et forsknings- og utviklingsmiljø. Her skal de registrere, arbeide med og utvikle ordforråd og faguttrykk.

– Slik kan UiT bidra til å utvikle et bredt og moderne ordforråd. Målet med det nye senteret er at det skal være naturlig og mulig å bruke samisk i alle deler av livet og på alle samfunnsarenaer. Samisk blir samfunnsbærende når det er like naturlig å bruke språket i banken og på sykehuset som hjemme, sier Olsen.

4,4 millioner kroner går til språkteknologi som skal legge til rette for å bruke samisk på digitale plattformer.

– Et godt og moderne ordforråd er ikke nok i den digitale verdenen vi lever livene og bruker språket i. Jeg vil berømme regjeringen for å satse på ordforråd og teknologi parallelt. Det viser en forståelse for språksituasjonen for samisk ungdom, sier Olsen.

Vil se mer samisk kultur på nytt museum

Minister Sandra Borch forventer at universitetet følger opp satsingen på samisk.

– Det samme oppdraget, om å styrke samisk og kvensk språk, kultur og historie håper jeg UiT vil ta med seg inn i planene for et nytt museum i Tromsø. Det forventer lokalbefolkningen og det forventer tilreisende, sier Borch.

Kan nedskrive studielån

Det er ikke bare universitetet som får penger. Regjeringen har satt av 400.000 kroner til nedskriving av studielån for studenter eller lærere som har studert samisk og kvensk.

De ønsker også å gi penger til lærere som har studert samisk og bruker det i undervisning, men som ikke har hatt det i lektorstudiet. Dette kan være studenter som har hatt samisk som årsstudium, men som senere utdanner seg som lektorer.