Bevilger 37 millioner kroner til å styrke det samiske

foto