Gode folk. Markeringen for opprettholdelse av dagkirurgien i Alta, sist fredag 26. januar, er et resultat av mange års kamp for likeverdige tjenester. Det er et resultat av en dysfunksjonell sykehusstruktur som har fått utvikle seg i Finnmark – et system hvor folk i vår region blir brukt som middel for å opprettholde en sykehusstruktur som er historisk – og ikke fremtidsrettet. Det vi gjorde fredag er kvinnekamp, familiekamp og generasjonskamp!

Tusen takk til alle som møtte opp og som var med oss og viste motmakt! Tusen takk til alle som holdt appeller - tusen takk for at vi står skulder ved skulder. Og tusen takk til alle som støtter oss, men som ikke hadde mulighet for å delta. Vi vet dere står samlet med oss - for flokken vår.

Som Stortingsrepresentant for Pasientfokus er jeg så stolt over å ha mange flotte folk som dere – som unner HVERANDRE og ikke minst ANDRE i Finnmark et sykehustilbud som gir livslyst og bolyst. Det vi gjør er en kamp for Finnmark – det viste talen til Mariann Smith-Novik helt klart. Talen hennes ligger her på siden vår – les den – ofte. For den har et viktig innhold som vi ikke må lukke øynene for.

Når regjeringen sier om det må bo folk i Finnmark av sikkerhets- og utenrikspolitiske årsaker da må totalberedskapen i Finnmark sikres. Da må vi ha en sykehusberedskap som står seg i en fremtid med antatt mer uro og et liv i nord med et klima i endring.

Hammerfest sykehus ligger i ei værfelle – og det kan ikke hammerfestingene stå ansvarlig for. Befolkningen i Hammerfest må ha et sykehus som trygger deres liv - men det må OGSÅ resten av Finnmark. Når været herjer er det ikke Hammerfest som er isolert – det er resten av Vest-Finnmark som er isolert fra sykehuset sitt.

Skal Pasientfokus jobbe for RV 94? Det blir jeg utfordret om her på Stortinget - og av enkelte i Finnmark. Men hva hjelper det – hvis Hatter, Sennalandet og Kløfta er stengt? Ingen kommer til Hammerfest sykehus - andre enn hyttefolk på Skaidi. Hammerfest får altså tilgang til sykehus både hjemme og på hytta, mens pasienter i store deler av Vest-Finnmark må stole på flaks og Vår Herre fordi de er utestengt fra sykehuset sitt. Ja, jeg kan godt jobbe for RV 94. Men da skal du og jeg ha noe tilbake som sikrer våre rettigheter til trygghet for våre fødende og hjerte- hjerne og lungesyke. Sånn må det bli.

Vi vet alle at fisken ikke kommer ut på markedet når Hatter, Sennalandet og Kløfta er stengt. Du vet det – og det må også andre få vite. OG gode folk: Kløfta er sykehusvei for befolkningen i Kautokeino - en kommune som faktisk ikke har noen andre alternativer. Sykehustransporter skal jo ha kortere vei - ikke lengre vei.

Fredag for en uke siden hadde jeg møte med helseminister Ingvild Kjerkol på hennes kontor. Jeg utfordret henne på flere områder: Hun må følge Hurdalsplattformen ord om å styrke rus og psykiatri. Det betyr:

  • DPS i Tana - opprettholdes - IKKE nedlegges. Tana har en ferdig rekruttert bemanning – og den rimeligste døgnbehandlingen i Finnmark.

  • Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSB, i Alta må videreføres - og utvikles. I ei tid hvor det er vanskelig å få fagfolk – er det jo fantastisk at Alta er ferdig rekruttert med fagfolk. Hvis Alta mister tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser vil fagfolk som bor i Alta mest sannsynlig forlate Finnmark - og hvor går vi da? Blir det bedre rusbehandling hvis vi i Nord Norge mister flere ti-talls fagfolk?

  • Dagkirurgien i Alta må opprettholdes og utvikles - ikke nedlegges. Vi har fått flere velbegrunnede beregninger som sier at tilbudet i Alta vil styrke offentlig kirurgi – ved at vi kan hente tilbake pasienter fra private aktører - og det vil i sum gi inntekter til helseforetaket Finnmarkssykehuset.

Pasientfokus kjemper for KVINNERS rettigheter til et moderne og trygt fødetilbud - nært der de bor.

Jeg mener bestemt at kvinnelige politiske ledere ikke skal komme unna med at de gjør forskjell på folk- og lukker øynene for at kvinner i Alta har rettigheter - og ikke skal flyttes og fraktes rundt i Vest-Finnmark når familiens barn melder sin ankomst. Vi vet at kvinner i Alta føder relativt flest barn i Nord-Norge – og – i følge tall fra SSB er Alta en av fire kommuner i HELE Nord Norge som har flest fødsler i dag – og som vil være en av fire kommuner i Nord-Norge som i 2030 vil ha flest fødende. De øvrige byene er Bodø, Tromsø, Mo i Rana.

Kvinnekamp er viktig for meg!

Min bestemor Astrid, er en svært god inspirasjonskilde for meg. Bestemor ble født i Russeluft i Alta, i år 1900 - Ho flytta til Kiberg i Nord-Varanger. Ho ble mor til sju – og tok i mot barn, lam og kalva. Bestemor brukte å si:

«- Det blir aldri bedre for oss kvinner, før det blir kvinnelige politikere. Kvinner vil forstå og endre kvinners muligheter og rettigheter til å føde i trygghet i Norge, også her i Finnmark.»

Gode folk: I dag er kvinneandelen på Stortinget i underkant av 50 prosent. Sju av ti partiledere, inklusive meg fra Pasientfokus, er kvinner. De gjenstående tre partiene, Ap, Sp og MDG har mannlige ledere – men alle har kvinnelige parlamentariske lederne på Stortinget.

Vi, kvinnelige ledere i Norge, kunne faktisk ha vist at kvinnekamp ikke bare er tomme ord. Det kan vi gjøre ved at kvinner – også i Altaregionen kan føde i trygghet – i ALTA, nært der de bor, uten lange traurige veier til fødeavdeling som ligger flere timer borte. En reise som ofte er en belastning for kvinnen, babyen i magen og for pappaen.

Vi må faktisk få noe igjen for forsikringspengene vi betaler over skatteseddelen!

Helseministeren sa i sin sykehustale, 16. januar, at akuttilbudet i Narvik og Lofoten ikke blir svekket. Det synes jeg er kjempebra! MEN - Når totalberedskap og totalforsvar brukes for å opprettholde tilbud i Narvik - ja, da må totalberedskaps-perspektivet i alle fall gjelde i Finnmark – og i Alta og Kautokeino - ikke sant?

Pasientfokus konklusjon er: Vi må bygge sykehusene for fremtiden! Helseforetakets ledelse må ha fokus på å inspirere ansatte til å komme med innspill om hva som er viktig for at nettopp dagens fagfolk i Finnmark – blir i Finnmark. Gode folk: Jeg er Stolt og ydmyk over at jeg får låne rød stol 41 på Stortinget fra dere – og at vi sammen kjemper en kvinnekamp, familiekamp og generasjonskamp!

Det er DU og alle som kjemper for kvinners rettigheter som står oppreist - sammen - for de riktige valgene for Fremtidens Finnmark!

KAMPEN FORTSETTER !! Vi må endre en dysfunksjonell sykehusstruktur - særlig i Finnmark. Hvorfor? Av flere grunner. Men også fordi statsminister og utenriksminister sier at det må bo mennesker i alle aldersgrupper i hele Finnmark av sikkerhets- og utenrikspolitiske årsaker. Og vi skal ha noe igjen for det!!

Irene Ojala, Pasientfokus

Stortingsrepresentant og medlem av Helse- og omsorgskomiteen