Mitt leserinnlegg handler om hvorvidt et Kanskje-hotell på Årøya er et godt argument for å gi enda ei fergekai til Alta kommune. (Før andre har fått sin kai nr.1.) Kaia som var på vei til å bli bygget i Mikkelsby ga Alta kommune avkall på i 2017, da de sloss for og fikk fergekaia som var kjøpt inn til Mikkelsby. Den ble flyttet til Alta havn. Det var ikke vedtatt noen kombibåtkai til Alta havn. Den ble byttet dit. Personangrep på meg kan ikke forandre fakta.

I etterkant av mitt leserinnlegg har det kommet personangrep gjennom flere kanaler; min mangel på empati, nedlatenhet og feil informasjon. Det er trist at ingen følger opp temaet mitt; Et kanskje-i-fremtiden-hotell som argument ovenfor Troms og Finnmark fylkeskommune og fylkestinget for enda flere millioner kroner i båt-investeringer. La oss se litt nærmere på kaiproblematikken først:

Alta sitt valg

I 2017 måtte Finnmark fylkeskommune i tillegg bevilge mange millioner kroner ekstra for at Alta kommune skulle få det som de ville. Altaposten var en sterk pådriver for saken. Alta kommune brukte argumentet "Fylkeskommunen svikter distriktene". De mange millioner ekstra Alta kommune fikk for å få flyttet kaia, kunne ellers blitt brukt på kaier til veiløse steder.

Nå vil de ha kaia på Mikkelsby likevel. Nå bruker Alta kommune og polikere samme type argument igjen. "Fylkeskommunen svikter." Kaia i Mikkelsby presenteres som nøkkelen for å få en hotellinvestering for på 1-1,3 milliarder. (Ps. Rart om ikke et så stort prosjekt legge inn noen kroner til ei kai hvis det er så avgjørende viktig for dem?)

Kaier til andre veiløse steder?

Hvorfor er det ingen som spør: Hva med de veiløse stedene som ennå ikke har fått kaiene de har blitt lovet? De må ennå heise biler. Større biler klarer ikke krana å heise. Gods som byggematerialer, mat til dyr, diesel til driftsmaskiner, selve driftsmaskinene, leveranse av fisk, alt må lastes over båt. Eller du må bestille dyr spesialfraktebåt.

Folk og politikere fra Alta kommune kritiserer meg når jeg stiller spørsmål ved hvorfor Alta kommune skal ha sin kai nr 2 fra fylkeskommunen, når argumentet som brukes er et kanskje-hotell. Et behov som ennå ikke finnes. De mener at deres krav skal gå foran alle de andre som ikke har fått kai, men som har eksisterende stort behov i dag. Hvor nedlatende er ikke det ovenfor veiløse steder?

"E6-båten" tar fra veiløse steder

Hvis vi skal diskutere nedlatende holdninger, kommer vi dessverre ikke utenom VargsundXpressen. Båten som går parallelt med bussen på E6. Alta-Hammerfestbåten som koster ca 13-15 millioner årlig å drifte. Private aktører drev flybusser før, de fraktet passasjerer mellom Alta og Hammerfest til kostnad kroner null for fylkeskommunen. Så E6-båten er en unødvendig, ekstra kostnad som fylkeskommunen betaler fordi Alta kommune insisterer.

Alle vet at Alta-Hammerfestbåten ikke er sykehusbåt og at den fungerer dårlig som flybåt (stadige forsinkelser, kanselleringer pga motortrøbbel, isproblematikk i Alta havn, samt dårlig vær). VargsundXpressen tar verdifulle båtrute-kroner fra alle veiløse steder, også Årøya.

13-15 mill ekstra til veiløse steder!

Hva kunne ikke disse 13-15 millioner båtrutekroner gitt av flere båtrute-anløp, gitt mye bedre forhold for alle næringsdrivende på alle veiløse steder: Om de driver med fisk, sau, kuer, fotturister eller fisketurister.

Folk i Loppa ville kunne slippe å bruke to overnattinger for å komme til en time på sykehuset. Hakkstabben kunne fortsatt få sine anløp. Og fylkeskommunen kunne gitt ekstrakjøringer både til Rolvsøya, Ingøya, Årøya og andre steder når båten er full og biler og folk står igjen på kaia, eller det trengs ekstra kjøringer av andre grunner.

Men Alta kommune tviholder på luksusbåten. Bryr de seg ikke om de veiløse stedenes skrikende behov? Er ikke det  en solid dose med "mangel på empati"? Kanskje de som kritiserer meg burde også be andre om å skjerpe seg?

Antall kuer på Årøya

Når det gjelder antall kuer på Årøya, har jeg støttet meg på antall som jeg har lest i media. Jeg beklager at det er feil informasjon jeg tydeligvis har videreformidlet. Det har vært vanskelig for meg å kontrollsjekke den informasjonen. Jeg skal sende melding til de avisene som jeg har brukt som kilder om at de bør være nøyere med sine bruk av tall.

Sylvi Jane Husebye