Det er nesten så man ikke tror det man leser i et innlegg i Altaposten sist lørdag. Dokumentet jeg viser til er «Åpent brev til Troms og Finnmark fylkeskommune, fylkestinget og konstituert fylkessamferdselssjef Bjørg Anita Joki.»

Brevet er underskrevet av Sylvi Jane Husebye, tidligere fylkespolitiker med sentral rolle i Arbeiderpartiet både i Hammerfest og i Finnmark. Innlegget er en serie med faktafeil og total mangel på empati.

Jeg overtok det store melkebruket på Årøya våren 2021, og vil totalt ha investert opp mot 15 millioner kroner i løpet av kort tid. Før beslutning om å investere fikk jeg klare lovnader fra lokale politiske myndigheter, men også fra sentrale fylkespolitikere i Troms og Finnmark fylkeskommune, om at Årøya skulle sikres et båt/fergesamband som gjorde det mulig å drive gårdsbruk og leve på Årøya.

Det stikk motsatte har skjedd; den bilførende hurtigbåten MS Årøya som trafikkerer sambandet har kansellert rute og/eller hatt store forsinkelser rundt 100 ganger siden jeg flyttet til Årøya. Melk har blitt spylt i møkkjelleren fordi melkebilen ikke har kommet ut, vi har flere kriser hvor vi har stått uten diesel til maskinene fordi båten ikke har kunne føre tankbil, og det har vært store logistikkproblem med tanke på å få fôr ut, det samme med dyrlege. Det siste svært alvorlig både følelsesmessig, men også driftsmessig.

foto
Bonde Jan Erik Johnsen på Årøya mener en ny fergekontrakt vil spare penger for fylkeskommunen og og gi Årøya-samfunnet livskraft.

Ingen kravstor befolkning

Innlegget fra Huseby, som er et angrep fra A til Å for at bygdebefolkning og næringsliv skal få et samband som fungerer, er preget av en serie med faktafeil og total mange på empati for både innbyggere, næringsliv og dyrene som utgjør landbruket på øya. Husebyes utgangspunkt er at Årøya-samfunnet krever et troverdig og sikkert samband som noe nytt og ekstraordinært. At en kravstor befolkning vil ta samferdselsressurser fra andre. Dette er total skivebom. Kravet fra meg, befolkningen på Årøya og nåværende og framtidig næringsliv er ikke noe nytt tilbud, men få reetablert fergedriften mellom Mikkelsby og Kongshus på Årøya. Det er snakk om noen hundre meter mellom fergeleiene.

I tillegg til at fergedriften fungerte i over 20 år, fram til oktober 2020, uten en eneste kansellering og i skarp rute, ga den også en fleksibel løsning som gjorde det mulig med ekstraturer. Dermed var også beredskapet betydelig bedre enn i dag.

En reetablering av fergeløsningen vil også bety store økonomiske lettelser for befolkningen. Dagens billettpriser betyr fort at en familie på fire som skal på helgetur til Alta må ut med 800 kroner. Med regjeringens innføring av gratis ferge for mindre veiløse samfunn vil det bety store besparelse for alle på øya, men så lenge vi ikke får tilbake ferga må vi ut med titusener i løpet av året for å komme oss fram og tilbake til fastlandet.

Advarte politikerne

Det Sylvi Jane Husebye glemmer er at bygdefolket og Alta kommune har vært tydelig på at de ønsket å opprettholde fergeløsningen, og har jobbet svært aktivt mot politikernes løsning med bilførende hurtigbåt. Ikke minst ble det advart i sterke ordelag mot forsøkene på å lage et nytt fergeleie på Mikkelsby tilpasset hurtigbåt. Hvor mange millioner som ble kastet bort på prosjektet før det ble avblåst, vites ikke. Prosjektet ble stoppet da ansvarlige i fylkeskommunen og fagfolk sa seg enig med lokalbefolkningens advarsel om at grunnforholdene ikke gjorde det mulig med nytt fergeleie.

Tar jeg ikke helt feil var Husebye sentral i Ap-gruppa som stod i spissen for avviklingen av fergekontrakten. Sannsynligvis var hun også med å iverksatte bygging av nytt fergeleie, som ble avblåst etter at det var brukt tiervis av millioner. Tar du din del av ansvaret for dette, Husebye?

Det åpne brevet fra den tidligere hammerfestpolitikeren retter en advarende pekefinger mot fergedrift, og en rimelig oppgradering av eksisterende fergeleie på Mikkelsby. Det argumenteres med at fergesambandet forsøkes presses fram av hotellplanene på øya, som Husebye ikke har noen tro på. Det er et bevisst forsøk på avspore det saken handler om.

Nedlatende

Årøya-saken handler først og fremst om befolkningen som i mange hundre år har høstet og gjort Årøya til en del av sitt livsgrunnlag. Når Sylvi Jane Huseby skriver at fergetilbudet kun er til 20 innbyggere og 30 kyr stinker det nedlatenhet og mangel på empati. På gården har jeg 90 dyr, og det er også et gårdsbruk til på øya. Flere fiskebåtrederi har etablert seg her og det er snakk om fiskemottak. Framtiden er lys, og blir hotellplanene realisert er ikke bare Årøya, men hele Alta-samfunnet sikret en etablering som vil sikre vekst og utvikling.

Ved å ta ut hurtigbåten til Årøya ut av fellesanbudet for sjø i Finnmark vil det bety en reduksjon av totalanbudet som langt vil overstige en kontrakt med ferge slik den ble drevet i 20 år. Det vil gi fylkeskommunen netto besparelser. Millioner som kan brukes til en rimelig oppgradering av fergeleiet og penger til overs kan brukes på andre veiløse samfunn i Finnmark.

Sjokkmeldingen om at fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo er gått bort preger mange. Han var selv bonde, og hadde både empati og forståelse for situasjonen på Årøya. Også på annen måte er fylkesrådet i en vanskelig situasjon. Mitt håp er at rådet når ting roer seg vil finne de beste løsningene for Årøya. Det betyr at de ikke vil lytte til sin partifelle Sylvi Jane Husebye.

Jan Erik Johnsen

Bonde på Årøya med 90 dyr