Onsdag publiserte Altaposten/iFinnmark et debattinnlegg fra Lars Bjørn Mehus der han spør «– I denne situasjonen, hva bidrar NRK Finnmark med?»

Jeg vil først takke Mehus for å være en engasjert lytter, seer og leser som følger med på det vi gjør i NRK. I sitt innlegg etterlyser han et høyere og mer oppdatert nivå på informasjonen fra NRK i slike uværs-situasjoner.

NRK er en del av beredskapen i Norge med P1 som beredskapskanal på radio ved større hendelser – slik som denne ukas uvær i Nord-Norge.

Fra mandag morgen til onsdag ettermiddag har vi fulgt og rapportert tett på under og etter uværet, på radio, TV, mobil og på våre nettsider.

I NRKs dekning av uværet har våre journalister i NRK Finnmark jobbet iherdig, levende og godt med å fortelle folk i Finnmark om det som har stått på. De har vært på TV, de har vært på alle våre radiosendinger - inkludert en ekstra uværssending på mandag for hele Nord-Norge – og vi har dekket uværet med mange saker, videoer og nyhetsmeldinger på nett.

Vi har fortalt om strømbrudd, mobildekning som har falt ut, om veier som har vært stengt, om innstilte fly, om flytekaier på rek, om kommuner i ekstra beredskap, om brannvesen som hjelper til der det trengs. Vi har fortalt om folk og hvordan uværet rammet dem.

Sendingen Mehus viser til er i hovedsak onsdagens Finnmarkssending på radio der uværet fortsatt sto på, men var på hell. Dette var på tredje døgnet med uværsdekning, og det var derfor naturlig å ha med mer om konsekvenser og hvordan det ble jobbet med å få ting på stell igjen.

Mehus skriver at «Finnmarkssendinga siterte direktøren for Lucerna om tiltak for å gjenopprette strøm. En trøtt Telenor-representant mumlet på intervju i sendinga, mer enn 12 timer etter at Telenor falt ut, at feilen nok skyldes manglende strøm, men om det fortsatt ikke virket når strømmen var tilbake, så skulle de se på om det kunne være noe feil på mastene.»

«Og i denne situasjonen, hva bidrar NRK Finnmark med?»

Her har vel Mehus – selv om han viser til en trøtt Telenor-representant – selv svart på det han spør om. Vi har bidratt med informasjon fra Lucerna som nettopp jobbet med å få strømmen tilbake i de områdene der strømmen var blitt borte. Vi hadde Telenors-representant med i radiosendingen for å informere om hva som gjorde at mobilnettet var nede og hva som måtte til for å fikse det.

I direkterapporten om været så var riktignok vår reporter plassert ute ved et cruiseskip som lå ved nødkai på tredje døgnet i Alta, men hun informerte om statusen i hele Finnmark fylke i forbindelse med uværet. Hun fortalte om strømbrudd, utfall av mobildekningen, innstilte ferger, veier, fly og det som ellers var å vite på det gjeldende tidspunktet.

Vi jobber alltid for å bli bedre, og tar med oss Mehus sine innspill om å informere publikum i Finnmark enda bedre enn det som ble gjort nå. Og tar med oss at publikum som Mehus har høye forventninger og krav til det NRK sender.

«Om vi får ytterligere strømbrudd, feil på telefon, feil på DAB, ulykker og hva som ellers kan følge, så vil denne uka absolutt aktualisere en gjennomgang av beredskap og roller i landsdelen.», skriver Mehus.

Jeg er enig i at det er nyttig og viktig med gjennomgang av beredskapen etter slike hendelser som denne ukas uvær. Men jeg er ikke enig i at NRK ikke bidrar i informasjonen ut til befolkninga. Vi bærer heller ikke informasjonsbyrden ut til befolkninga alene. I beredskapssammenheng er vi avhengig av å få tak i informasjonen fra andre beredskapsaktører og spille på lag med dem. Det er ikke alltid vi får informasjonen så det passer inn i våre sendinger, men vi bestreber oss på å informere via de kanalene vi har tilgjengelig i NRK.

Som redaktør synes jeg vi har hatt en solid og god dekning av denne ukens uvær i vårt fylke fra NRKs side. Ikke bare på radio – som Mehus etterlyser - men også på TV, mobil og nett.

Og vi er alltid glade for, og tar gjerne imot innspill og tips fra publikum. Så Mehus er hjertelig velkommen til å ta kontakt med NRK direkte med sine innspill ved neste anledning.

Marte Lindi

Distriktsredaktør NRK Finnmark