Vedtaket om utbygging av Johan Castberg ble gjort i 2018. Av regjeringen Solberg.

Arbeiderpartiet løftet den gangen kravet om ilandføring på Veidnes. Regjeringen Solberg og Høyre ville ikke. De hadde også flertall på Stortinget.

I forbindelse med oljeskattepakken i 2020, så flere i Arbeiderpartiet en åpning for å få til en ny utvikling i saken. Vi løftet krav om ilandføring på Veidnes, på nytt.

Det var viktig for oss, fordi vi ønsker at petroleumsnæringen skal skape ringvirkninger og arbeidsplasser i hele Nord-Norge. Marianne Sivertsen Næss satt ikke på Stortinget den gangen, men var ordfører i Hammerfest. Hun reiste ned til Oslo flere ganger for å kjempe for ilandføringen på Veidnes. Som hun sa til E24 den gangen: «– Jeg opplever at flere nå leter etter alle mulige hindre for dette prosjektet».

Regjeringen Solberg ville ikke. Det er den enkle forklaringen på hvorfor det aldri ble noe av.

Arbeiderpartiet løftet saken i forhandlingene om oljeskattepakken. SV trakk seg ut. Uten SV i rommet, hadde vi ikke flertall for dette kravet. Høyresiden hadde flertall. Og de var mot ilandføringen.

Da vi kom inn i regjering i 2021, var alle vedtak gjort, konsesjoner gitt og kontrakter inngått.

Vi sloss, og vi tapte. Høyresiden bestemte annerledes. Det ble ikke ilandføring på Veidnes. Ikke fordi Arbeiderpartiet ikke ønsket, men fordi høyresiden ikke ville ha det.

Vi kan begge skrive under på at det faktum at det ikke ble ilandføring på Veidnes i Nordkapp var utrolig skuffende! Vi hadde et håp om at de ringvirkningene vi kunne se i forbindelse med Snøhvit også skulle komme Nordkapp-regionen til gode.

Men kampen for ringvirkninger i Finnmark fortsetter. Det handler både om legitimiteten til næringen, men også at vi skal bruke den til å bygge Finnmark. Petroleumsvirksomheten skal skape ringvirkninger og arbeidsplasser i hele Nord-Norge. Den kampen er ikke over.

Siden vi kom inn i regjeringskontorene har vi vist at vi vil bygge Finnmark. Og etter mange år med tilbakegang i befolkning, stiger endelig folketallet på nytt. Det har ikke skjedd på lenge. Faktisk ikke siden forrige gang Arbeiderpartiet styrte.

Fra Finnmark er vi så heldige å ha hardtarbeidende Marianne Sivertsen Næss sentralt plassert som komiteleder i Energi– og miljøkomiteen. Det er bra for alle oss i Finnmark.

Altaposten får selv stå for sin vinkling. Men hadde det ikke vært mer konstruktivt om frontalangrepet ble adressert riktig, for eksempel til partiene som ikke ønsket ilandføring på Veidnes?

Ingalill Olsen, tidligere leder i Finnmark Ap

Kari Lene Olsen, tidligere leder i Nordkapp Ap