KS Bedrift er enig i at det å være el-montør kan være en krevende jobb. Og ja, norske natur- og værforhold kan også være tøffe og brutale. Været er lokalt, og det bør også avtalene om avspasering være.

Beredskapsvakt utenom arbeidstid betales med minst 2.300 kroner per vakt-uke i tillegg til fast lønn. Ved utrykning betales også overtid etter faktisk medgått tid. Gjennomsnittlig utrykning er ca. en gang i uken.

I energiselskapene er beredskapsvakt ettertraktet, også etter at arbeidstaker er fylt 60 år. Før årets lønnsoppgjør viser lønnsstatistikken at gjennomsnittlig årslønn for en energimontør er 530.000 kroner. Med faste og variable tillegg ligger årslønnen på mellom 557.000 kroner. En slik årslønn, sammen med andre goder, gir god stabilitet i montørstaben og det er ikke vanskelig å få besatt beredskapsvaktene.

Konflikten i energisektoren dreier seg om uenighet om denne ene dagen. I tariffavtalen har KS Bedrift alltid vist til Arbeidsmiljølovens omregningsfaktor, - også nå.

Lokalt kan bedriftene inngå avtaler som avviker fra hovedregelen. Det betyr at avspaseringsfaktoren varierer fra 1.5 til 1.8. Dersom enighet ikke oppnås lokalt, kan saken bringes inn for Arbeidstilsynet for avgjørelse. Denne praksisen er allerede innarbeidet, og Arbeidstilsynets avgjørelser den siste tiden har vist av dette systemet fungerer.

Vi beklager konsekvensen streiken måtte få for kundene, og håper vi snart kan komme til forhandlingsbordet igjen.

Bjørg Ravlo Rydsaa

Adm. direktør, KS Bedrift