Alta Ap har stor forståelse for at veteraner i partiet er bekymret over kuttene Finnmarkssykehuset gjør i Alta. Det er bekymringer vi deler, og som vi jobber i forhold til. Samtidig er det viktig å se på situasjonen ut ifra dagens politiske landskap. Det er lenge siden Arbeiderpartiet var det største partiet i Alta og alle avgjørelser ble tatt på medlemsmøtene. Det var situasjonen under både Odd Arne, Eva og Geir Oves perioder.

Det siste gode valgresultatet for Alta Ap finner vi tilbake i 2007 – da var partiet det klart største i kommunestyret med 15 mandater. Det var med Geir Ove som ordfører. Ved valget i 2011 mister Arbeiderpartiet 5 mandater, og også ordføreren. De blågrønne overtar styringen av kommunen fram til Arbeiderpartiet igjen overtar ordførervervet med Monica Nielsen som ordfører. Når Monica overtar i 2015 er det politiske landskapet fullstendig endret. Arbeiderpartiet er nå avhengig av å samarbeide med andre partier, det er ikke lenger slik at Arbeiderpartiet er stort nok til å styre alene. Fra 2015 er det evnen å forhandle og å samarbeide som gir politiske løsninger i Alta. Det gjør Monica på en fremragende måte.

Dette er også et bilde vi ser i hele landet når det gjelder Arbeiderpartiets størrelse og oppslutning. I 2013 kan Siv Jensen fra Fremskrittspartiet rope «Morna Jens» etter at Høyre, Frp, V og Krf tar en solid borgerlig seier i Stortingsvalget. Erna Solberg blir statsminister, og landet styres av henne fram til 2021.

2013 var sykehussak og spesialisthelsetjenester en stor sak i Alta. Mange partier lovet langt over evne i forhold til hva det skulle satses på i Alta. Etter 8 år med borgerlig regjering, var situasjonen ikke helt den samme, for økonomien til Helse Nord og Finnmarkssykehuset var betydelig verre, men det hadde ikke skjedd noe som velgerne i Alta kunne være fornøyd med.

Til Stortingsvalget i 2021 stilte Pasientfokus liste. Ingen av de etablerte partiene hadde gjort noe for å endre på helsetilbudet i Alta. Velgerne var sinte, frustrert og følte seg lurt. De stemte på Pasientfokus, og sendte Irene Ojala på Stortinget.

Sjansen er stor for at velgerne gjør det samme ved Stortingsvalget i 2025. Det er høyst usikkert om noen av de etablerte partiene, uansett farge, kommer til å sette spesialisthelsetjenesten i Alta på agendaen.

Fra Alta Arbeiderparti jobber vi derfor, som vi har gjort i mange, mange år, med å bygge stein på stein. Vi har flyttet på Finnmark Arbeiderparti. Vi har nå støtte for å opprettholde dagkirurgi og ambulering. Det store hindret for lokal innflytelse er helseforetaksmodellen. Den gir ikke kommunestyrer eller fylkesting innflytelse på sine beslutninger. Styrene i foretakene har store fullmakter– de får overordnede oppdrag fra helseministeren, men skal i stor grad finne løsninger for sine foretak. Disse løsningene ivaretar ikke befolkningens opplevelse av sine behov, og forholder seg ikke til lokale og regionale politiske krav. Derfor jobber Alta Ap for å fjerne foretaksmodellen og gi større politisk og demokratisk styring av spesialisthelsetjenesten.

Vi bygger stein på stein. Regjeringa har styrking av Klinikk Alta som ett av sine punkt i Hurdalsplattformen. Regjeringa har levert 25 millioner årlig gjennom statsbudsjettet for å sikre utviklingen. Det er ikke ingenting. Vi blir hørt. Så har vi mye større ambisjoner i Alta Ap. Vi jobber for fødeavdeling og akuttmottak i Alta. Vi har ikke gitt opp den kampen. Men nå må vi først jobbe for at de allerede etablerte tjenestene ved Klinikk Alta ikke blir ytterligere redusert.

Vi bygger stein på stein. Det er tunge løft. Da trenger vi flere til løfte sammen med oss – ikke færre.

Bente Haug

Leder Alta Ap