Odd Arne Rasmussen. Foto: Jarle Mjøen
Geir Ove Bakken Foto: Jarle Mjøen

Alta Arbeiderparti står ved et dramatisk veiskille, kommunepartiet risikerer å miste storparten av sine medlemmer og sympatisører. Årsaken er erfaringen av å ikke bli hørt i den viktigste saken for befolkningen i Alta, nemlig helsetilbudet.

Alta kommune har gjennom mange år brukt betydelige ressurser for å styrke helsetjenesten. Kommunen har snart nådd 22000 innbyggere, den politiske kampen for å oppnå nødvendige og rettferdige spesialisthelsetilbud har vært lang og vanskelig.

Utredninger i forhold til befolkningsutvikling, klima og rekruttering av fagfolk har ikke vært vektlagt, høringer har blitt stoppet, noe som har ført til en stor frustrasjon i befolkningen. Trygghet i forhold til akuttberedskap og fødetilbud er en kampsak som vil fortsette.

Den siste tids utvikling hvor styret i Finnmarkssykehuset, støttet av helseministeren, har besluttet å legge ned både ambulerende virksomhet og dagkirurgi, har vist at det politiske arbeidet gjennom flere tiår har vært bortkastet og forgjeves. Direktørens uttalelser til media om at det som er etablert av operasjons stuer i Alta skal få lov til «å råtne på rot» kan ikke aksepteres og har skapt et raseri både blant partimedlemmer og i befolkningen.

Vi ser med stor bekymring på at flere av partiets veteraner har meldt seg ut av partiet i protest mot utviklingen ved Klinikk Alta. Vi tror at dette bare er starten på et opprør som vil skade Alta Arbeiderparti i mange år fremover.

Vi vil derfor som et siste forsøk på å redde kommunepartiet oppfordre partileder Støre til snarest å klargjøre hvilke planer du har for den videre utviklingen av Klinikk Alta, jfr. Hurdalsplattformen.

Tidligere ordførere:

Odd Arne Rasmussen (1983–1988)

Eva Nielsen (1991–2001)

Geir Ove Bakken (2001–2011)