Instruks for folkeavstemming understreker at alternativene i avstemmingen skal være tydelige og ikke villedende eller ledende.

 Velgerne skal, basert på nøytral informasjon, ha mulighet til å danne sin egen oppfatning om alternativene og orienteres om konsekvensene av valg alternativene de har!

Alternativene for Fylkestingets folkeavstemming var: For eller mot sammenslåing av Troms og Finnmark.

Alternativene var villedende fordi fylkene var sammenslått og vedtaket om sammenslåing ville bli stående uavhengig av valgresultat.

Velgerne fikk ingen nøytral informasjon som gjorde dem i stand til å gjøre et valg ut fra egen kunnskap, og velgerne fikk ingen informasjon om konsekvensene av det valget man eventuelt gjorde.

Hvordan kunne valgstyret i Finnmark godkjente denne folkeavstemmingen som brøt alle grunnleggende regler for folkeavstemming?  Avstemmingen burde aldri vært gjennomført! Kontrollutvalget kan fortsatt forkaste resultatet dersom de finner at avstemmingen ikke ble gjennomført i henhold til reglene for slike avstemminger.

  Nå blir den kynisk brukt som begrunnelse for kravet om reversering. Nok et bevis på manglende rettferdighetssans og demokratisk forståelse hos fylkeskommunen.

  Spørsmålet kunne vært: For eller mot søknad om reversering. Da ville velgerne forstått årsaken og konsekvensen av avstemmingen. I tillegg må rådgivende folkeavstemminger foregå i forkant av vedtak, og ikke brukes som redskap for å få omkamp i tapte saker.

Bjørn S. Odden