I mai 2018 ble det holdt en folkeavstemning i Finnmark om sammenslåing med Troms. Siden folkeavstemninga nevnes i ulike medier, er det grunn til å repetere fakta.

Det var fylkestinget som i mars samme år vedtok at det skulle avholdes en folkeavstemning før 17. mai. Denne foregikk i perioden 7. - 14. mai i alle kommunene i Finnmark. Manntall ble bestilt og distribuert til alle kommunene, og de stilte med valgteknisk personell. I Loppa gikk en gruppe frivillige og utførte kommunens oppgaver, på lik linje med et ordinært valg.

Folkeavstemninga foregikk elektronisk og på vanlig måte i stemmelokaler (noen færre lokaler enn vanlig). Finnmark fylkeskommune dekket kommunenes utgifter i forbindelse med valget.

59 625 personer over 18 år hadde stemmerett. Det ble avgitt 34 824 stemmer. Frammøteprosenten (valgdeltakelsen) var på 58,4.

Resultatet ble 87,0 prosent nei, 12,3 prosent ja, 0,7 prosent blank. I 14 av 19 kommuner i Finnmark var det over 90 prosent nei-stemmer til sammenslåing.

30 304 stemte nei, 4 298 stemte ja, 222 blank. Det betyr at selv om resten av de stemmeberettigede hadde stemt ja, ville det likevel blitt et nei-flertall.

Folkeavstemninga ble godkjent av fylkesvalgstyret den 25. mai 2018. Her gikk en gjennom alle kommunenes protokoller/tellinger – som om det skulle vært vanlige valg.

Dette til orientering/repetisjon.

Harald Hereide, fylkesvalgstyrets sekretær 2018

Trond Magne Henriksen, kommunikasjonssjef i Finnmark fylkeskommune 2018