Tilsvar til Ole Simonsen.

I vår tid er det dessverre mange som har mistet sin samiske identitet. Bakteppet av fornorskningen har klart og tydelig kommet gjennom med sine mål om å fornorske Sápmi, og med tanke på hvor mange som ikke lenger anerkjenner sin samiske identitet er det skummelt og se hvor de samiske interessene strekker seg.

«Når unge statsbetalte samiske damer med sorg i stemme og øyner hevder at staten svikter oss samer, gråter de ikke for meg», skriver Ole Simonsen.

Som en ikke-skattebetalt sjøsamisk kvinne har jeg følt på svik fra staten. Min kultur og identitet ble frarøvet og har visnet mer vekk for hver generasjon. For meg som enda sliter med å anerkjenne min samiske identitet svir det at samer i samme situasjon ikke ser Sápmi som ett.

Jeg tilhører ikke reindrifta eller kjernesamiske områder, men jeg er fremdeles en del av det samiske fellesskapet. Det er det som skaper det samiske, nemlig at det er et felleskap mellom områder og kulturer. For meg har det samiske alltid handlet om fellesskapet og en interesse for de samiske kulturene. Man tar den samiske debatten helt vekk, om den ikke handler om fellesskapet og de samiske interessene under ett.

For hva er Sápmi uten kulturutøvelse og kulturbæring gjennom generasjoner? Å utrydde samisk kulturutøvelse og samiske næringer til fordel for nye arbeidsplasser er et grovt overtråkk over hele det samiske folket, uavhengig om du er reindriftssame, fisker, bonde, ingeniør eller tekniker.

Jeg er lei av å se diskusjoner mellom reindriftssamer og samer forøvrig, for vi er ett folk. Man må skape politikk for alle samer, og da også reindriften. At Sametinget har gått inn for vedtak som støtter om reindriften, og som jeg tolker handler om Fosen-dommen er ikke et refs mot det samiske folket forøvrig. Fosen-dommen handler om brudd på samers rettigheter uavhengig av næring Det er retten til kulturutøvelse det er snakk om.

Menneskerettighetsbruddene gjort ved Fosen reinbeitedistrikt er ikke forbeholdt reindriftens interesser, men et tegn på et folk som blir overkjørt igjen og igjen. For meg som sjøsame, langt unna Fosendistriktet og reindrifta kjenner den smerten ved at man gjentatte ganger blir tråkket på, og spesielt når det handler om kulturbæring

Bargiidbellodat har jobbet konsekvent frem for fornorskningsgenerasjonenes rettigheter, og da spesielt de uten en kulturell tilknytning, men det sees ikke, for man fokuserer kun på det man provoseres av.

Vi har fått til endring for alle samer, og at media belyser Fosen-dommen mer nå enn tidligere er helt på sin plass når det er snakk om brudd på urfolk og menneskerettigheter.

Det er ingenting som sier at Sametinget er i mot utvikling i Finnmark. Bargiidbellodat er for en positiv samfunnsutvikling blant annet ved Innovasjon Sápmi. All arbeid for samiske interesser er viktig, og det skal tas på alvor. Man kan ikke se bort fra all arbeidet gjort på Sametinget på grunn av en sak. Uten Sametinget hadde ikke meg og mine hatt sjans å beholde vår samiske identitet.

Ariana Olsen

Leder av AUFs

samepolitiske utvalg